Budząca się Szkoła

Logo pochodzi ze strony www.budzacasieszkola.pl.

Oficjalna strona inicjatywy: www.budzacasieszkola.pl

Budząca się Szkoła to idea skoncentrowana na zmianach funkcjonowania szkoły w odniesieniu do potrzeb uczniów oraz specyfiki życia w XXI wieku.

W roku szkolnym 2018/19 do głównych zadań nauczycieli zainteresowanych pomysłami ruchu Budzących się Szkół należą:

  1. Więcej uczenia, mniej oceniania (szczególnie w klasach 0-3) – rozwijanie strategii udzielania uczniom informacji zwrotnej. Udział chętnych nauczycieli w projekcie „Dziecko bez stopni”.
  2. Budowanie relacji opartych na przyjaźni i zrozumieniu (w tym również wspieranie procesów adaptacyjnych uczniów klas 1 i 4).
  3. Gromadzenie i prezentowanie dobrych praktyk ze szczególnym uwzględnieniem nauczania opartego na zainteresowaniach uczniów.
  4. Integracja międzyklasowa uczniów w oparciu o działania społeczne i wolontariat (organizacja lekcji międzyklasowych, pomocy koleżeńskiej, akcji społecznych).

Zadania zrealizowane:

  1. Tworzenie pomocy dydaktycznych przez uczniów.
  2. Organizacja spotkań: rodzic-uczeń-nauczyciel.
  3. Projekt: „Biuro podróży”.

W naszej szkole w sposób zdecydowany i częsty, już od dłuższego czasu, wykorzystujemy zaangażowanie uczniów w procesie współtworzenia lekcji, a tym samym opracowywania i tworzenia różnych pomocy o charakterze edukacyjnym. Choć pojęcie „pomoce dydaktyczne” kojarzy się jeszcze głównie z tradycyjnymi planszami (takie oczywiście też tworzymy, choć w ujęciu uczniowskim są zdecydowanie formą rozbudowaną w elementy poczucia humoru i emocji), nasi uczniowie wykorzystują różnorodne formy, aby pomóc sobie w nauce. Mamy więc: plakaty, lapbooki, makiety czy modele. Na wielu przedmiotach zeszyty stały się kronikami i pamiętnikami, w których uczniowie poza notatkami z lekcji (nierzadko samodzielnie projektowanymi) mogą zapisywać refleksje, dodatkowe ciekawostki czy zebrane informacje. Podczas prac grupowych powstają gry dydaktyczne (karty z pytaniami) oraz gry planszowe, którymi klasy „wymieniają się”. Uczniowie prowadzą fragmenty lub całe lekcje wykorzystując tworzone samodzielnie lub pod kierunkiem nauczycieli prezentacje multimedialne.  W celu podsumowania działu, projektu realizowanego w danej klasie nauczyciele często proponują uczniom układanie zadań, pytań, quizów, testów, zdań typu Prawda/Fałsz.

Również od kilku lat dwa razy w roku odbywają się u nas tzw. spotkania trójkowe we wszystkich klasach. Uczeń spotyka się jednocześnie z rodzicem i nauczycielem, prezentuje swoje osiągnięcia, omawia trudności, jakie napotyka. Rozmowie towarzyszy karta samooceny, w której jest również miejsce na refleksję. Podczas spotkania uczeń zastanawia się nad wyborem celu do pracy w kolejnym semestrze.

Projekt „Biuro podróży” pozornie kojarzy się z wycieczkami. Dla nas to jednak coś więcej. To możliwość rozwijania samodzielności, decyzyjności uczniów, planowania i organizacji, a także, a może przede wszystkim, odpowiedzialności za decyzje. Szkoła organizuje wymiany uczniów, zielone szkoły, wycieczki. Staramy się, aby uczniowie mieli realny wpływ na to gdzie pojadą, co chcą zobaczyć, poznać, nauczyć się. Uczniowie planują atrakcje, podejmują się ich organizacji i coraz więcej robią za nas – nauczycieli. Takie działania rozpoczynają się już od pierwszej klasy – to chociażby nocowanie w szkole, podczas którego dzieci same planują i przygotowują dla siebie posiłki, zabawy, nocleg. Odpowiadają za swoje rzeczy i zachowanie.

 
Rozmiar tekstu
Kontrast
%d bloggers like this: