Grono pedagogiczne 2018/19

Ostatnia aktualizacja: 25.02.2019

Nauczyciel przedszkola E-mail
Magdalena Lewandowska m.lewandowska@sp143.waw.pl
Magdalena Wojnarowska m.wojnarowska@sp143.waw.pl
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej E-mail
Małgorzata Brzozowska m.brzozowska@sp143.waw.pl
Ewa Karczmarczyk e.karczmarczyk@sp143.waw.pl
Barbara Lewandowska b.lewandowska@sp143.waw.pl
Teresa Makowska t.makowska@sp143.waw.pl
Izabela Rohnka i.rohnka@sp143.waw.pl
Lucyna Szlakis l.szlakis@sp143.waw.pl
Agnieszka Trepkowska a.trepkowska@sp143.waw.pl
Katarzyna Wientczak k.wientczak@sp143.waw.pl
Grażyna Winiarz g.winiarz@sp143.waw.pl
Nauczyciel języka polskiego E-mail
Krystyna Jakubowska k.jakubowska@sp143.waw.pl
Marta Górska m.gorska@sp143.waw.pl
Anna Maciejowska a.maciejowska@sp143.waw.pl
Aneta Purchała a.purchala@sp143.waw.pl
Agnieszka Kamińska a.kaminska@sp143.waw.pl
Stefania Wyszyńska s.wyszynska@sp143.waw.pl
Maciej Głowacki
Nauczyciel języka angielskiego E-mail
Magdalena Staworko m.staworko@sp143.waw.pl
Dorota Mieszek d.mieszek@sp143.waw.pl
Aleksandra Gralińska a.gralinska@sp143.waw.pl
Magdalena Dudek m.dudek@sp143.waw.pl
Aleksandra Ziemianek a.ziemianek@sp143.waw.pl
Dagmara Nocoń d.nocon@sp143.waw.pl
Jolanta Mentrak j.mentrak@sp143.waw.pl
Piotr Maj p.maj@sp143.waw.pl
Nauczyciel języka niemieckiego E-mail
Joanna Masiak j.masiak@sp143.waw.pl
Nauczyciel języka hiszpańskiego E-mail
Santiago Marchan-Perez s.perez@sp143.waw.pl
Nauczyciel historii E-mail
Mariusz Nawrocki m.nawrocki@sp143.waw.pl
Anna Adamska a.adamska@sp143.waw.pl
Mateusz Stanowski m.stanowski@sp143.waw.pl
Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie E-mail
Mariusz Nawrocki m.nawrocki@sp143.waw.pl
Nauczyciel przyrody E-mail
Maciej Wroniszewski m.wroniszewski@sp143.waw.pl
Grażyna Pazura g.pazura@sp143.waw.pl
Żaneta Sadowska z.sadowska@sp143.waw.pl
Nauczyciel geografii E-mail
Maciej Wroniszewski m.wroniszewski@sp143.waw.pl
Nauczyciel biologii E-mail
Agnieszka Jasińska a.jasinska@sp143.waw.pl
Grażyna Pazura g.pazura@sp143.waw.pl
Żaneta Sadowska z.sadowska@sp143.waw.pl
Nauczyciel matematyki E-mail
Piotr Kwiatkowski p.kwiatkowski@sp143.waw.pl
Magdalena Maj m.maj@sp143.waw.pl
Katarzyna Golec k.golec@sp143.waw.pl
Ewa Mika e.mika@sp143.waw.pl
Ewa Zwierzchowska e.zwierzchowska@sp143.waw.pl
Paweł Witczak p.witczak@sp143.waw.pl
Margaryta Orzechowska m.orzechowska@sp143.waw.pl
Janusz Lis
Nauczyciel fizyki E-mail
Ewa Mika e.mika@sp143.waw.pl
Nauczyciel chemii E-mail
Elżbieta Ratyńska e.ratynska@sp143.waw.pl
Nauczyciel plastyki E-mail
Magdalena Kotara-Marmur m.kotara@sp143.waw.pl
Nauczyciel zajęć technicznych/techniki E-mail
Stanisława Adamczyk s.adamczyk@sp143.waw.pl
Nauczyciel muzyki E-mail
Agnieszka Czajkowska a.czajkowska@sp143.waw.pl
Nauczyciel wychowania fizycznego E-mail
Krzysztof Zawadzki k.zawadzki@sp143.waw.pl
Aneta Paluch a.paluch@sp143.waw.pl
Bogdan Rosiek b.rosiek@sp143.waw.pl
Adam Kurtiak a.kurtiak@sp143.waw.pl
Ilona Mioduchowska i.mioduchowska@sp143.waw.pl
Marek Pyra m.pyra@sp143.waw.pl
Nauczyciel zajęć komputerowych/informatyki E-mail
Wojciech Bogdański w.bogdanski@sp143.waw.pl
Marta Pronobis m.pronobis@sp143.waw.pl
Joanna Kordulasińska j.kordulasinska@sp143.waw.pl
Nauczyciel religii E-mail
Maria Rychowiecka m.rychowiecka@sp143.waw.pl
Małgorzata Lipińska (s. Miriam) m.lipinska@sp143.waw.pl
Mariola Wojewoda m.wojewoda@sp143.waw.pl
Tomasz Stempa
Nauczyciel etyki E-mail
Olga Sosnowska o.sosnowska@sp143.waw.pl
Nauczyciel biblioteki E-mail
Ewa Bieniewicz e.bieniewicz@sp143.waw.pl
Wioletta Bąk-Gołębiewska w.bak@sp143.waw.pl
Barbara Al-Askari-Czyżewska b.czyzewska@sp143.waw.pl
Nauczyciel świetlicy E-mail
Jolanta Majchrzyk – kierownik j.majchrzyk@sp143.waw.pl
Anna Świeżak a.swiezak@sp143.waw.pl
Barbara Al-Askari-Czyżewska b.czyzewska@sp143.waw.pl
Agnieszka Starzyk a.starzyk@sp143.waw.pl
Jolanta Postek j.postek@sp143.waw.pl
Milena Szymańska m.szymanska@sp143.waw.pl
Sylwia Pensiek s.pensiek@sp143.waw.pl
Katarzyna Czebreszuk k.czebreszuk@sp143.waw.pl
Nauczyciel wspomagający E-mail
Renata Grzegrzółka r.grzegrzolka@sp143.waw.pl
Anna Świeżak a.swiezak@sp143.waw.pl
Natalia Semik n.semik@sp143.waw.pl
Pedagog E-mail
Grażyna Małkowska-Zaczkowska g.malkowska@sp143.waw.pl
Dorota Buczek-Kolanko d.buczek@sp143.waw.pl
Psycholog E-mail
Marta Gralewska m.gralewska@sp143.waw.pl
Terapeuta pedagogiczny E-mail
Hanna Jaruszewska h.jaruszewska@sp143.waw.pl
Logopeda E-mail
Bożena Adamczyk b.adamczyk@sp143.waw.pl
Nauczyciel doradztwa zawodowego E-mail
Barbara Al-Askari-Czyżewska b.czyzewska@sp143.waw.pl
Nauczyciel szachów E-mail
Krzysztof Góra k.gora@sp143.waw.pl
Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie E-mail
Grażyna Pazura g.pazura@sp143.waw.pl
Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa E-mail
Ireneusz Urbaniak i.urbaniak@sp143.waw.pl
Nauczyciel rytmiki E-mail
Grażyna Winiarz g.winiarz@sp143.waw.pl
Administrator e-dziennika E-mail
Piotr Maj p.maj@sp143.waw.pl
Mariusz Nawrocki m.nawrocki@sp143.waw.pl
Administrator strony internetowej E-mail
Piotr Maj p.maj@sp143.waw.pl
Rozmiar tekstu
Kontrast
%d bloggers like this: