Wpłaty i odwołania

TERMINY WPŁAT ZA POSIŁKI ZA MIESIĄC

CZERWIEC

23 do 30 MAJA

Nr rachunku bankowego: 15 1030 1508 0000 0005 5075 6099

Informacja dla klas 1 – 7

Obiady                                                                                                                                 14 dni x 4 = 56*

 

Informacja dla klasy 0

Obiady                                                                                                                                 21 dni x 4 = 84* *

Śniadania i podwieczorki TYLKO klasa „0”                                                                      21 dni x 3 = 63**

Obiady, śniadania, podwieczorki  – pełen pakiet                                                             21 dni x 7 = 147**

W razie wątpliwości prosimy wysyłać zapytania na adres:   obiady@sp143.waw.pl

Drodzy Rodzice,

* 01.06 to dzień wolny od nauki (tylko dla klas 1-7, klasa 0 uczęszcza do szkoły). Jest on dodatkowo płatny i należy do podanej przez szkołę kwoty dopłacić 4 zł, KONIECZNIE z informacją, że dotyczy ona właśnie 01.06.2018 r.

** Z uwagi na fakt, iż nie wszystkie dzieci uczęszczają do szkoły każdego dnia czerwca, prosimy o uwzględnienie tego faktu podczas płatności. Jest to ważna informacja niezbędna do planowania ilości posiłków. Jeżeli jest taka możliwość (planowane nieobecności) prosimy również o odwoływanie posiłków wcześniej niż tego samego czy ostatniego dnia przed nieobecnością. Jest to również pomocna informacja pomagająca uniknąć strat żywności.

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 2048/2008 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 września 2008 r.brak opłat w wyznaczonych terminach oznacza rezygnację z posiłków.

 UWAGA!!!!

Zmiana w sposobie płatności za posiłki.

Drodzy Rodzice, Uczniowie, Nauczyciele, od 22 stycznia 2018 r. jedyną możliwą formą płatności za posiłki (również te jednorazowe) jest przelew na konto żywieniowe szkoły.

Możliwość opłaty za posiłki za pomocą przelewu bankowego dostępna jest w naszej szkole od kilku lat. Od 22.01. 2018r. obejmuje ona również posiłki „jednorazowe”. Jak będzie wyglądał zakup pojedynczych obiadów? Przelew powinien być dokonany najpóźniej do godz. 8.30 a jego potwierdzenie od razu wysłane (do godz. 8.45) na adres e.nowak@sp143.waw.pl. Potwierdzenie można również przekazać dziecku w celu okazania w stołówce bezpośrednio przed posiłkiem. W ten sposób (robiąc jeden przelew) zakupić będzie można max 3 posiłki. W treści maila należy podać imię i nazwisko dziecka, klasę oraz dzień/dni, w których będzie spożyty posiłek. Obiad musi być zjedzony w dzień, w którym spożycie zostało zadeklarowane. Niespożyty posiłek tego dnia przepada. Jeżeli przelew obejmuje kilka posiłków istnieje możliwość jego odwołania,  (najlepiej mailem na adres obiady@sp143.waw.pl do godz. 8.30) lub telefonicznie (proszę przeczytać instrukcję odwołań posiłków poniżej) do tej samej godziny (PROSZĘ UZBROIĆ SIĘ W CIERPLIWOŚĆ I CZEKAĆ DOPÓKI TELEFON NIE ZOSTANIE ODEBRANY, NAWET DO 10 SYGNAŁÓW).

W przypadku pojawiających się wątpliwości, prosimy o kontakt.

  

Terminem wpłat za posiłki w danym m-cu jest zawsze* ostatni tydzień m-ca poprzedniego.

*Wyjątek stanowią m-ce: styczeń i wrzesień, kiedy opłat dokonujemy tylko w pierwszych tygodniach stycznia i września. Nie wolno wpłacać w grudniu za posiłki styczniowe. Pieniądze bowiem zostaną zwrócone na Państwa konta a wpłaty trzeba będzie dokonywać powtórnie.

Nr ŻYWIENIOWEGO rachunku bankowego:

15 1030 1508 0000 0005 5075 6099

 

Stawki żywieniowe za 1 dzień:

– obiad (zupa, 2-gie danie, napój) –                           4,- zł

– śniadanie z podwieczorkiem  –                                3,- zł

– pełen pakiet (obiad, śniadanie, podwieczorek)      7,- zł

 

TYLKO DLA DZIECI  W  KLASIE „0” istnieje możliwość zakupu śniadań i podwieczorków.

Dzieci starsze mogą spożywać jedynie obiad.

 

Niezbędne  informacje, jakie należy zawrzeć w tytule przelewu :

– imię i nazwisko dziecka, klasa

– „obiad” (ob)  lub „obiad, śniadanie + podwieczorek” ( ob+śn+pd)  lub „śniadanie + podwieczorek” (śn+pd)

–  miesiąc, za który opłacamy posiłki

lub konkretne dni „ 1, 10, 15, 22. X”

lub:” bez piątków”

lub: „bez 14,18,22”

jeżeli posiłki nie będą spożywane codziennie

 

 W  przypadku odwołań posiłków z ubiegłego miesiąca, warunkiem koniecznym dokonania wpłaty jest wcześniejszy kontakt telefoniczny mailowy (obiady@sp143.waw.pl) lub telefoniczny (22 617-72-32 wew.114)  w celu ustalenia kwoty przelewu.

 

Karnety wydawane są po wpływie pieniędzy na konto. Informację na ten temat szkoła posiada ( w zależności od godziny przelewu i banku) najczęściej do 2 dni po dokonanej operacji.

 

Odwołania posiłków zgłaszamy w dniu wydawania posiłku lub w dniach poprzedzających

  • mail                                                     max do godz. 8.30 w dniu wydawania posiłku lub wcześniej obiadysp143@wp.pl – najbardziej preferowany sposób
  • osobiście w stołówce w godzinach     7.15 – 8.30 (karta odwołań – wymagany podpis opiekuna)
  • telefonicznie w godzinach                  7.30 –  8.30 (odwołanie telefoniczne wymaga potwierdzenia odwołania podpisem na karcie odwołań w ciągu max 2 tygodni od zgłoszenia w
    stołówce szkolnej w godzinach 7.00-14.30)

Podając: nazwisko, imię, klasę

(Do szkoły uczęszczają dzieci o tym samym nazwisku i imieniu)

 

Odwołanie posiłku za pomocą maila

W tytule maila proszę zawrzeć następujące informacje : nazwisko imię dziecka, klasa, dzień lub dni, w których dziecko nie będzie korzystało z posiłków, np.:

  • Jan Kowalski/ 1c/ 10.02.14 – 11.02.14.  lub:  Anna Nowak/ 4c/ 5, 10, 20.12.12.

Jedyną podstawą zwrotu kosztów za niewykorzystane posiłki są zgłoszenia dokonywane w powyżej opisany sposób.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 2048/2008 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 września 2008 r. w sprawie zaakceptowania warunków korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach m.st. Warszawy oraz upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkoli do zwalniania z opłat za posiłki – brak opłat w wyznaczonych terminach oznacza rezygnację z posiłków. Wpłaty po terminie nie będą przyjmowane.

Rozmiar tekstu
Kontrast
%d bloggers like this: