Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków na rok szkolny 2017/2018

Ubezpieczenie od 1.09.2017 do 31.09.2018r.

 

Polisa TYP 184 nr 1000868

Jednostka organizacyjna: 534/000/00000/74181

 

Ubezpieczający:

Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie

al. Stanów Zjednoczonych 27, 03-947 Warszawa

Ubezpieczyciel:

Compensa Vienna Insurance Group

Infolinia: 801 120 000 lub z telefonów komórkowych: 22 501 61 00

 

Składka za jednego ucznia/jedną uczennicę: 35 zł

 

ZAKRES PODSTAWOWY

SUMA / LIMIT UBEZPIECZENIA

Śmierć wskutek NW

20 000 zł

Śmierć wskutek NW w środku lokomocji lub aktów sabotażu i terroru

10 000 zł
(dodatkowa suma ubezpieczenia)

Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW

10 000 zł

Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek aktów sabotażu i terroru

5 000 zł
(dodatkowa suma ubezpieczenia)

Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia, ukąszenia, użądlenia

200 zł

Jednorazowe świadczenie z tytuły NW w przypadku, gdy nie jest orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu

150 zł

Zwrot kosztów operacji plastycznych wskutek NW

3 000 zł

Zryczałtowany koszt odbudowy zębów stałych (bez oryginałów faktur/rachunków)

2 000 zł (200 zł / 1 ząb)

ZAKRES DODATKOWY
Klauzula nr 3 – jednorazowe świadczenie z tytułu leczenia szpitalnego wskutek NW

1 000 zł

Klauzula nr 4 – jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania Ubezpieczonego

1 000 zł

Klauzula nr 7 – zwrot kosztów naprawy, wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych

4 000 zł

Klauzula nr 10 – jednorazowe świadczenie na wypadek śmierci opiekuna Ubezpieczonego wskutek NW

2 000 zł

Klauzula nr 12 *) – odpowiedzialność cywilna dyrektora placówki oświatowej

Suma gwarancyjna 50 000 zł

Klauzula nr 13 *) – odpowiedzialność cywilna personelu placówki oświatowej

Suma gwarancyjna 100 000 zł

Klauzula nr 14 *) – mienie powierzone na przechowanie do szatni

2 000 zł / 150 zł

*) Klauzule 12,13,14 są opłacone oddzielnie z pieniędzy szkoły (nie ze składki rodziców)

Formularz zgłoszenia szkody

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1

Tabela uszczerbków na zdrowiu

Rozmiar tekstu
Kontrast
%d bloggers like this: