Zespół psychologiczno-pedagogiczny

Godziny pracy

  PN WT ŚR CZ PT
Pedagog:
Grażyna Małkowska-Zaczkowska
g.malkowska@sp143.waw.pl
8.00-13.00 11.30-17.30 11.00-17.00 11.30-15.30 8.00-12.00
Psycholog:
Marta Gralewska
m.gralewska@sp143.waw.pl
12.30-16.00 8.00-12.00 8.00-12.00 8.00-12.30 11.30-15.00
Pedagog terapeuta:
Hanna Jaruszewska
h.jaruszewska@sp143.waw.pl
8.00-15.00 11.00-15.00 11.00-15.00 8.00-13.00 8.00-13.00
Logopeda:
Bożena Adamczyk
b.adamczyk@sp143.waw.pl
8.00-10.00 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-10.00 8.00-12.00

Pedagog

Pedagog szkolny uzupełnia, pogłębia i rozszerza działalność dydaktyczno-wychowawczą prowadzoną przez nauczycieli. Koordynuje także akcję udzielania pomocy uczniom w formie dofinansowywania posiłków oraz przyznawania stypendiów i zasiłków szkolnych. Organizuje i prowadzi zajęcia wynikające z realizacji Programu Szkolnej Profilaktyki. Prowadzi indywidualne rozmowy z uczniami i ich rodzicami; wspiera ich w trudnościach związanych zarówno z nauczaniem jak i wychowaniem. Podejmuje działania interwencyjne zgodne z obowiązującymi w szkole procedurami.

Jeśli:

 1. czujesz, że nikt Cię nie rozumie
 2. nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem
 3. masz problemy rodzinne
 4. znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej
 5. masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać
 6. chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem
 7. chciałbyś z kimś porozmawiać
 8. chciałbyś pomóc komuś a nie wiesz, w jaki sposób możesz to zrobić
 9. masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić

– w gabinecie pedagoga szkolnego możesz liczyć na pomoc. Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

W ramach swojej pracy pedagog szkolny współpracuje z takimi instytucjami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły, jak:

 • Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne
 • Ośrodki Pomocy Społecznej właściwe dla miejsca zamieszkania uczniów
 • Poradnie Zdrowia Psychicznego
 • Sąd Rejonowy – Wydział Rodzinny i Nieletnich
 • Policja
 • Straż Miejska
 • Straż Pożarna
 • Karan
 • Ogniska i świetlice socjoterapeutyczne

Stypendia naukowe dla uczniów

Fundusz Pomocy Młodym Talentom Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich rozpoczyna 18. edycję przyznawania stypendiów wybitnie uzdolnionym uczniom w wieku 10 – 17 lat. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://fpbb.pl/news/caly/id/497

Rozpoczyna się 10. edycja programu stypendialnego im. Jana Pawła II. po raz kolejny utalentowani uczniowie, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej mają szansę na pomoc. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://centrumjp2.pl/stypendia-im-jana-pawla-ii

Psycholog

Zapraszam wszystkich, którzy chcą z kimś życzliwym porozmawiać o swoich problemach.

Głównym zadaniem psychologa jest opieka psychologiczna nad uczniami poprzez wsparcie i pomoc psychologiczną oraz poradnictwo. Uczniowie i rodzice mogą liczyć na pomoc w rozwiązywaniu problemów, uzyskać fachową poradę lub  informacje o innych instytucjach i organizacjach pomagających dzieciom i rodzinie.

Drogi Uczniu mogę Ci pomóc, jeżeli:

– czujesz, że nikt cię nie rozumie,

– nie radzisz sobie z nauką,

– masz problem i potrzebujesz pomocy lub rady,

– dokucza Ci samotność,

nie układają się Ci kontakty z kolegami i koleżankami,

– chcesz podzielić się swoim sukcesem, radością, pomysłem.

Drogi Rodzicu, zgłoś się do psychologa szkolnego, gdy:

– niepokoi Cię zachowanie twojego dziecka,

– potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania,

– masz pytania, wątpliwości i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić,

–  chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach.

Rodzice uczniów, którzy chcą skorzystać z pomocy  Poradni Psychologiczno – pedagogicznej proszeni są o kontakt z

mgr Joanną Kardaś

Psycholog opiekujący się naszą szkołą z ramienia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 4
Warszawa ul. Mińska 1/5

tel. (22) 8102029

BEZPIECZNIE KORZYSTAMY Z INTERNETU

Materiały edukacyjne do pobrania

W ramach współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji, Fundacja Dzieci Niczyje realizowała projekt „Trening kompetencji cyfrowych”, w ramach którego przygotowała materiały edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa online:

 • scenariusz zajęć „Sztuka szukania” o wyszukiwarkach online
 • scenariusz zajęć „Przygody fejsmena” o bezpieczeństwie w serwisach społecznościowych
 • scenariusz zajęć „Mój wizerunek online” o kreowaniu wizerunku w sieci
 • kurs e-learning „Dbaj o fejs”

Materiały będą sukcesywnie udostępniane na stronie: www.dzieckowsieci.fdn.pl/trening-kompetencji

Dyżurnet.pl – Rodzicu, od ciebie zależy bezpieczeństwo twojego dziecka
Najnowsze badania przeprowadzone przez NASK Nastolatki 3.0 wskazują, że prawie 60% młodych ludzi spotkało się w sieci ze zjawiskiem poniżania i ośmieszania. Wielu takich sytuacji dałoby się uniknąć gdyby rodzice w porę ostrzegli dzieci przed konsekwencjami podejmowania ryzykownych zachowań w Internecie.

Ostrzegajmy przed cyberprzemocą!
Ze wspomnianych badań wynika, że najbardziej popularną aktywnością nastolatków na profilach w portalach społecznościowych jest zamieszczanie własnych zdjęć i filmów. Deklaruje ją aż 79,3% badanych. Część z tych materiałów służy później rówieśnikom do poniżania i ośmieszania kolegów i koleżanek. Aż 58,1% nastolatków deklaruje, że spotkała się z takim zjawiskiem w stosunku do swoich znajomych. Natomiast rozpowszechnianie kompromitujących materiałów na temat swoich kolegów zauważyło 33,3% badanych.
Tym ważniejsze wydaje się ostrzeganie nastoletnich dzieci przed zbyt pochopnym tworzeniem, a tym bardziej umieszczaniem własnego wizerunku w Internecie szczególnie w kontekście, który może być odebrany jako seksualny. Takie materiały mogą być bowiem użyte przeciwko nim przez rówieśników, ale także ściągnięte i dalej dystrybuowane przez pedofili.
Dlatego warto aby rodzice uczyli swoje dorastające dzieci, jakie własne zdjęcia i filmy bezpiecznie publikować w Internecie. Ta świadomość może być niezwykle cenna dla młodzieży i ochronić je przed cyberprzemocą.

Rozmawiajmy, aby dzieci nam ufały!
Innym bardzo niebezpiecznym zjawiskiem są ryzykowne zachowania nastolatków będące konsekwencją działań w sieci. Z badań NASK wynika, że 23,1% badanej młodzieży spotkało się z osobą dorosłą poznaną w Internecie! A 61,4% z nich nie poinformowało o tym fakcie rodziców. Część, co prawda, uprzedzało o tym chociaż znajomych, ale aż 28,9% nie dało znać o tym fakcie nikomu.
Wynika z tego, że nie wszystkie nastolatki zdają sobie sprawę z możliwych, niebezpiecznych konsekwencji takich spotkań, stawiając się w pozycji potencjalnej ofiary napaści seksualnej, która może być dodatkowo nagrana i umieszczona w sieci.
We wrześniu 2016 roku zespół Dyżurnet.pl rozpoczął kampanię społeczną Możesz pomóc – reaguj, zgłoś!. Ma ona zwrócić uwagę użytkowników Internetu na znaczenie odpowiedniego reagowania na pojawiające się w sieci materiały przedstawiające seksualne wykorzystywanie nieletnich lub  prezentujące wizerunki dzieci w kontekście seksualnym.
Więcej o kampanii Możesz pomóc – reaguj, zgłoś! http://reagujzglos.dyzurnet.pl/
Zobacz spot kampanii

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o tych oraz o innych zagrożeniach w internecie, poznać możliwe metody zapobiegania oraz reagowania na nie, bądź skorzystać z naszej oferty edukacyjnej zapraszamy do kontaktu z Akademią NASK na www.akademia.nask.pl.

GROŹNY SMARTFON DZIECKA

Rodzicom coraz trudniej nadzorować to, co ich dzieci robią w sieci. Gimnazjaliści i licealiści, korzystając ze smartfonów, są online niemal bez przerwy. Jest to sprzęt, który rodzicom najtrudniej kontrolować – takie wnioski płyną z przeprowadzonego na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka i Instytutu Badawczego Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej badania „Dzieci i młodzież wobec internetu”. Badanie pośród uczniów drugich klas gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych przeprowadziła wiosną tego roku Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych. Smartfony ograniczają poziom kontroli rodzicielskiej, bo  „jest to urządzenie osobiste, a więc sprawdzanie jego zawartości łamałoby pewne tabu związane z prywatnością. Poza tym, znacznej części rodziców brakuje kompetencji technicznych, aby skontrolować sposób wykorzystywania smartfona przez ich dziecko” – czytamy we wnioskach raportu. Niemal 40 proc. ankietowanych młodych ludzi przyznało, że kompetencje cyfrowe ich rodziców są słabe, bardzo słabe lub żadne. Autorzy badania zwracają uwagę na brak polskojęzycznych programów kontroli rodzicielskiej, które można zainstalować na telefonie, czy utrudnione przeglądanie historii w telefonicznej przeglądarce internetowej. Badanie potwierdza, że duża część młodych ludzi podejmuje w sieci zachowania ryzykowne, przy czym , niemal 40 proc. uczniów poniżej 15. roku życia przyznaje się do tego, że spotkało się w realu z osobą dorosłą poznaną w sieci. Co czwarty ankietowany przyznał się do tego, że otrzymał przez internet zdjęcia intymne (tzw. seksting). Prawie 6 proc. przyznało, że samo wysyłało tego typu zdjęcia osobom nieznajomym. Szczególnie istotne wydaje się to, że 31 proc. badanych stwierdziło, iż takie zdjęcia wysłał ktoś z grona ich znajomych. Niemal 2 proc. młodych ludzi twierdzi, że obnażało się w trakcie wideoczatów. Z tej grupy ponad jedna trzecia wyjaśniła, że robiła to dla zabawy, niewiele mniej – że w celach zarobkowych. Rzecznik praw dziecka Marek Michalak zauważa, że w związku z nowymi możliwościami technicznymi, jakie dostępne są dla młodych ludzi, ich proces dojrzewania nabrał ogromnego tempa. – To dlatego zjawiska charakterystyczne dla tego procesu, czyli np. podejmowanie zachowań ryzykownych, są obecnie znacznie częstsze – wyjaśnia. Dyrektor NASK Michał Chrzanowski zwraca uwagę na to, że młodzi ludzie, choć bardzo sprawnie poruszają się w wirtualnym świecie, często są nieświadomi zagrożeń, jakie on ze sobą niesie.  Brak odpowiedniego przygotowania naraża nie tylko na szkodliwe skutki dostępu do treści niebezpiecznych dla rozwoju emocjonalnego, takich jak pornografia, przemoc czy seksting, ale także zwiększa ryzyko stania się ofiarą pedofila lub organizacji przestępczych, np. wyłudzających wrażliwe dane. Prof. Marek Konopczyński, rektor Pedagogium, zwraca uwagę, że wyniki badania wskazują na to, że rodzice dużej części młodych ludzi nie są w stanie uczestniczyć w cyfrowym życiu swoich dzieci, bo nie potrafią sprawnie posługiwać się sprzętem cyfrowym i programami, które są na nim zainstalowane. Problemem jest też brak pełnej komunikacji w rodzinie .  Podstawą jest określenie jasnych zasad korzystania z sieci. Trzeba wyjaśnić dziecku, z czego one wynikają. Inaczej nastolatki nie czują się w żaden sposób ograniczone, a gdy dochodzi do konfrontacji, rodzice się wycofują. (fragment art. z „ŻW”pt.26.09/2014)

Quizy dla dzieci i dorosłych na temat bezpieczeństwa w Internecie

W październiku 2013 r., w ramach Europejskiego Miesiąca Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni odbyła się kampania na rzecz wzrostu świadomości bezpieczeństwa, przeprowadzona przez NASK ph. „Bezpieczeństwo on-line wymaga twojego zaangażowania”.

W ramach kampanii powstały m.in. dwa quizy wiedzy o bezpieczeństwie „Poznaj bezpieczny Internet z Plikiem i Folderem” dla dzieci w wieku 7-10 lat przygotowany przez zespół Akademii NASK oraz quiz „Zostań cyberbezpiecznikiem” przygotowany przez zespół CERT Polska dla dorosłych użytkowników Internetu.

Zapraszamy do sprawdzenia swojej wiedzy o bezpieczeństwie w Internecie. Oba quizy dostępne są na stronie www.bezpiecznymiesiac.pl 

Bezpłatne zajęcia dla uczniów klas II-IV

– nieśmiałych, mających trudności z wypowiadaniem się głośno;
– mających trudności w kontaktach z rówieśnikami (wynikających z nieśmiałości);
– z obniżoną samooceną.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 przy ul. Mińskiej 1/5 (tel. 22/810 20 29) zaprasza na bezpłatne spotkania.
Spotkania planowane są w poniedziałki w godzinach 17.00-18.00 od dnia 18 listopada 2013 r.
Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt telefoniczny (do 10 listopada 2013 r.) z osobami prowadzącymi p. M. Gąsecką i p. E. Orłowską.

Ważne i ciekawe artykuły, broszury i inne publikacje

NASZA SZKOŁA WŁĄCZYŁA SIĘ W KAMPANIĘ FDN, która pokaże, jak rozmawiać z dziećmi o trudnych sprawach.
Podstawowym narzędziem jest model GADKI – rozmowy na temat kilku prostych zasad, które pomogą ochronić najmłodszych.

G – Gdy mówisz „nie”, to znaczy „nie”
A – Alarmuj, gdy potrzebujesz pomocy
D – Dobrze zrobisz, mówiąc o tajemnicach, które Cię niepokoją
K – Koniecznie pamiętaj, że Twoje ciało należy do Ciebie
I –  Intymne części ciała są szczególnie chronione.
 
Zobacz również filmik „GADKI z psem” gdzie w prosty i przyjazny sposób przedstawione są zasady GADEK.

Wnioski o dofinansowanie do dożywiania dzieci

     Fundacja „Być Bardziej”  informuje, że wnioski o dofinansowanie do dożywiania dzieci w  szkołach można wysyłać na adres: Fundacja Być Bardziej, ul. Nowogrodzka 31, 00 – 511 Warszawa w ciągu całego roku  kalendarzowego.  Warunkiem uzyskania przez  rodzinę pomocy w formie obiadów w szkole jest kryterium dochodowe na 1 osobę w rodzinie netto (bez podatku) w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku:
– do 702zł  (nieodpłatnie);
– od 703zł do 1.053zł  (obiady są płatne 50% przez Fundację, a 50% przez rodziców).

     W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek pracownika socjalnego, rodzica, opiekuna dziecka, pobierający świadczenia może zostać zwolniony z opłat za posiłki, w następujących sytuacjach :
– wielodzietność -troje i więcej dzieci,
– samotne wychowywanie dzieci,
– konieczność ponoszenia dużych wydatków w stosunku do dochodów rodziny na koszty leczenia i rehabilitacji,
– niepełnosprawność występująca w rodzinie. Do wniosku  należy dołączyć:
– zaświadczenie o dochodach wszystkich pracujących członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc (POBIERZ)
– druk wniosku o udzielenie pomocy na pokrycie kosztów dożywiania dziecka w szkole w roku szkolnym 2013/2014 – I semestr (POBIERZ)

– zgoda na przetwarzanie danych osobowych (POBIERZ)

– opis sytuacji rodzinnej (wraz z podaniem ilości osób w rodzinie),
– opis aktualnej pomocy finansowej z innych źródeł.

     Wnioski z złącznikami i opisem sytuacji Rodziny przyjmowane są bezpośrednio w siedzibie Fundacji. Pomoc udzielana jest w miarę możliwości finansowych Fundacji przez cały rok.

Zgłoszenia przyjmuje Fundacja „Być Bardziej” od 15 stycznia do końca lutego 2014 r

Proszę również o zapoznanie się z treścią załączników zawierających szczegóły programu i w przypadku przystąpienia do programu – wypełnienie wniosku (wzór w załączniku).

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na stronie www.nakarmglodnego.pl w zakładce SOS Obiadowe.

Trening kompetencji cyfrowych

W ramach współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji, Fundacja Dzieci Niczyje zrealizowała projekt „Trening kompetencji cyfrowych”, mający na celu zwrócenie uwagi młodych ludzi na kwestie ich wizerunku online, prywatności w serwisach społecznościowych oraz zasad efektywnego korzystania z wyszukiwarek. W ramach projektu zostały przygotowane materiały edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online:

– scenariusz zajęć „Sztuka szukania” o wyszukiwarkach online;

– scenariusz zajęć „Przygody Fejsmena” o bezpieczeństwie w serwisach społecznościowych;

– scenariusz zajęć „Mój wizerunek online” o kreowaniu wizerunku w sieci;

– kurs e-learning „Dbaj o fejs”.

Zachęcamy Państwa (nie tylko nauczycieli) do zapoznania się z wypracowanymi materiałami na stronie: www.dzieckowsieci.fdn.pl/trening-kompetencji.

Dopalacze – jak chronić przed nimi nasze dzieci

Zapraszamy do przeczytania broszury o bardzo aktualnym temacie dopalaczy.

Dopalacze ! – Garść informacji o dopalaczach oraz o tym jak chronić przed nimi nasze dzieci.

Ochrona wizerunku w sieci

Zapraszamy do zapoznania się z ciekawym materiałem dotyczącym ochrony wizerunku w sieci.

Pomyśl zanim wrzucisz ! – Poradnik dla rodziców na temat ochrony wizerunku dzieci w internecie.

Rozmiar tekstu
Kontrast
%d bloggers like this: