Zespół psychologiczno-pedagogiczny

Godziny pracy (od 19.10.2018 r.)

PN WT ŚR CZ PT
Pedagog:
Grażyna Małkowska-Zaczkowska
g.malkowska@sp143.waw.pl
9.00-12.00
s. 48
12.00-16.30
s. 48
12.00-16.30
s. 48
12.00-16.30
s. 48
10.00-12.30
s. 48
Psycholog:
Marta Gralewska
m.gralewska@sp143.waw.pl
12.30-16.00
s. 48
7.30-12.00
s. 48
7.30-12.30
s. 48
7.30-13.00
s. 48
11.30-15.00
s. 48
Pedagog terapeuta:
Hanna Jaruszewska
h.jaruszewska@sp143.waw.pl
8.00-14.00
gab. terapii pedagog.
8.00-14.00
gab. terapii pedagog.
10.00-16.00
gab. terapii pedagog.
8.00-13.00
gab. terapii pedagog.
8.00-12.00
gab. terapii pedagog.
Logopeda:
Bożena Adamczyk
b.adamczyk@sp143.waw.pl
7.30-9.30
s. 30
7.30-15.30
s. 30
7.30-13.00
s. 30
7.30-9.30
s. 30
7.30-11.00
s. 30

Pedagog

Pedagog szkolny uzupełnia, pogłębia i rozszerza działalność dydaktyczno-wychowawczą prowadzoną przez nauczycieli. Koordynuje także akcję udzielania pomocy uczniom w formie dofinansowywania posiłków oraz przyznawania stypendiów i zasiłków szkolnych. Organizuje i prowadzi zajęcia wynikające z realizacji Programu Szkolnej Profilaktyki. Prowadzi indywidualne rozmowy z uczniami i ich rodzicami; wspiera ich w trudnościach związanych zarówno z nauczaniem jak i wychowaniem. Podejmuje działania interwencyjne zgodne z obowiązującymi w szkole procedurami.

Jeśli:

 • czujesz, że nikt Cię nie rozumie
 • nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem
 • masz problemy rodzinne
 • znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej
 • masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać
 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem
 • chciałbyś z kimś porozmawiać
 • chciałbyś pomóc komuś a nie wiesz, w jaki sposób możesz to zrobić
 • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić

– w gabinecie pedagoga szkolnego możesz liczyć na pomoc. Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

W ramach swojej pracy pedagog szkolny współpracuje z takimi instytucjami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły, jak:

 • Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne
 • Ośrodki Pomocy Społecznej właściwe dla miejsca zamieszkania uczniów
 • Poradnie Zdrowia Psychicznego
 • Sąd Rejonowy – Wydział Rodzinny i Nieletnich
 • Policja
 • Straż Miejska
 • Straż Pożarna
 • Karan
 • Ogniska i świetlice socjoterapeutyczne

Stypendia naukowe dla uczniów

Fundusz Pomocy Młodym Talentom Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich rozpoczyna 18. edycję przyznawania stypendiów wybitnie uzdolnionym uczniom w wieku 10 – 17 lat. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://fpbb.pl/news/caly/id/497

Rozpoczyna się 10. edycja programu stypendialnego im. Jana Pawła II. po raz kolejny utalentowani uczniowie, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej mają szansę na pomoc. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://centrumjp2.pl/stypendia-im-jana-pawla-ii

Psycholog

Zapraszam wszystkich, którzy chcą z kimś życzliwym porozmawiać o swoich problemach.

Głównym zadaniem psychologa jest opieka psychologiczna nad uczniami poprzez wsparcie i pomoc psychologiczną oraz poradnictwo. Uczniowie i rodzice mogą liczyć na pomoc w rozwiązywaniu problemów, uzyskać fachową poradę lub  informacje o innych instytucjach i organizacjach pomagających dzieciom i rodzinie.

Drogi Uczniu, mogę Ci pomóc, jeżeli:

– czujesz, że nikt cię nie rozumie,

– nie radzisz sobie z nauką,

– masz problem i potrzebujesz pomocy lub rady,

– dokucza Ci samotność,

nie układają się Ci kontakty z kolegami i koleżankami,

– chcesz podzielić się swoim sukcesem, radością, pomysłem.

Drogi Rodzicu, zgłoś się do psychologa szkolnego, gdy:

– niepokoi Cię zachowanie twojego dziecka,

– potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania,

– masz pytania, wątpliwości i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić,

–  chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach.

Rodzice uczniów, którzy chcą skorzystać z pomocy Poradni Psychologiczno–pedagogicznej proszeni są o kontakt z

mgr Joanną Kardaś

Psycholog opiekujący się naszą szkołą z ramienia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 4
Warszawa ul. Mińska 1/5

tel. 228102029

Bezpłatne zajęcia dla uczniów klas II-IV

– nieśmiałych, mających trudności z wypowiadaniem się głośno;
– mających trudności w kontaktach z rówieśnikami (wynikających z nieśmiałości);
– z obniżoną samooceną.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 przy ul. Mińskiej 1/5 (tel. 22/810 20 29) zaprasza na bezpłatne spotkania.
Spotkania planowane są w poniedziałki w godzinach 17.00-18.00 od dnia 18 listopada 2013 r.
Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt telefoniczny (do 10 listopada 2013 r.) z osobami prowadzącymi p. M. Gąsecką i p. E. Orłowską.

Ważne i ciekawe artykuły, broszury i inne publikacje

NASZA SZKOŁA WŁĄCZYŁA SIĘ W KAMPANIĘ FDN, która pokaże, jak rozmawiać z dziećmi o trudnych sprawach.
Podstawowym narzędziem jest model GADKI – rozmowy na temat kilku prostych zasad, które pomogą ochronić najmłodszych.

G – Gdy mówisz „nie”, to znaczy „nie”
A – Alarmuj, gdy potrzebujesz pomocy
D – Dobrze zrobisz, mówiąc o tajemnicach, które Cię niepokoją
K – Koniecznie pamiętaj, że Twoje ciało należy do Ciebie
I –  Intymne części ciała są szczególnie chronione.
Zobacz również filmik „GADKI z psem” gdzie w prosty i przyjazny sposób przedstawione są zasady GADEK.

Wnioski o dofinansowanie do dożywiania dzieci

     Fundacja „Być Bardziej”  informuje, że wnioski o dofinansowanie do dożywiania dzieci w  szkołach można wysyłać na adres: Fundacja Być Bardziej, ul. Nowogrodzka 31, 00 – 511 Warszawa w ciągu całego roku  kalendarzowego.  Warunkiem uzyskania przez  rodzinę pomocy w formie obiadów w szkole jest kryterium dochodowe na 1 osobę w rodzinie netto (bez podatku) w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku:
– do 702zł  (nieodpłatnie);
– od 703zł do 1.053zł  (obiady są płatne 50% przez Fundację, a 50% przez rodziców).

     W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek pracownika socjalnego, rodzica, opiekuna dziecka, pobierający świadczenia może zostać zwolniony z opłat za posiłki, w następujących sytuacjach :
– wielodzietność -troje i więcej dzieci,
– samotne wychowywanie dzieci,
– konieczność ponoszenia dużych wydatków w stosunku do dochodów rodziny na koszty leczenia i rehabilitacji,
– niepełnosprawność występująca w rodzinie. Do wniosku  należy dołączyć:
– zaświadczenie o dochodach wszystkich pracujących członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc (POBIERZ)
– druk wniosku o udzielenie pomocy na pokrycie kosztów dożywiania dziecka w szkole w roku szkolnym 2013/2014 – I semestr (POBIERZ)

– zgoda na przetwarzanie danych osobowych (POBIERZ)

– opis sytuacji rodzinnej (wraz z podaniem ilości osób w rodzinie),
– opis aktualnej pomocy finansowej z innych źródeł.

     Wnioski z złącznikami i opisem sytuacji Rodziny przyjmowane są bezpośrednio w siedzibie Fundacji. Pomoc udzielana jest w miarę możliwości finansowych Fundacji przez cały rok.

Zgłoszenia przyjmuje Fundacja „Być Bardziej” od 15 stycznia do końca lutego 2014 r

Proszę również o zapoznanie się z treścią załączników zawierających szczegóły programu i w przypadku przystąpienia do programu – wypełnienie wniosku (wzór w załączniku).

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na stronie www.nakarmglodnego.pl w zakładce SOS Obiadowe.

 

Dopalacze – jak chronić przed nimi nasze dzieci

Zapraszamy do przeczytania broszury o bardzo aktualnym temacie dopalaczy.

Dopalacze ! – Garść informacji o dopalaczach oraz o tym jak chronić przed nimi nasze dzieci.

Rozmiar tekstu
Kontrast
%d bloggers like this: