Od grosika do złotówki

W grudniu 2017 r. uczniowie z klas 2a, 2b i 2c rozpoczęli projekt z zakresu edukacji finansowej oraz bezpieczeństwa „Od grosika do złotówki”. Jest to partnerski projekt edukacyjny Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz Fundacji Warszawski Instytut Bankowości i Union Investment TFI. Projekt został objęty patronatem honorowym przez Ministerstwo Finansów.
Uczniowie nabędą umiejętności gospodarowania pieniędzmi w obszarach zarabiania i ustalania priorytetów przy ich wydawaniu, czy oszczędzaniu oraz wiedzę i umiejętności o finansowych aspektach zdarzeń ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka i bezpiecznych zachowań. W czasie 10 miesięcy odbywać będą podróż z przewodnikiem Grosikiem po Galaktyce Finanse i Oszczędzanie, w czasie której zdobędą założone umiejętności. Każdy z nich dokumentować będzie realizację poszczególnych zadań w kartach pracy, tworząc tzw. „Dziennik podróży”. Więcej informacji na stronie projektu.

Skip to content