Zebranie Plenarne Rady Rodziców – 19 września o 18.00

Szanowni Państwo!
W oparciu o Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie, Przewodniczący Prezydium Rady Rodziców zwołuje Zebranie Plenarne Rady Rodziców na dzień 19.09.2018 (środa) na godz. 18:00 w budynku Szkoły.

Przypominam § 8 pkt 10 regulaminu:

W Zebraniach Plenarnych Rady Rodziców mogą brać udział z głosem doradczym wszyscy członkowie Oddziałowych Rad Rodziców oraz pozostali Rodzice, przy czym do udziału w głosowaniach uprawnieni są tylko członkowie Rady Rodziców. Członek Rady Rodziców, w przypadku jego nieobecności, może być zastępowany na Zebraniu Plenarnym przez członka Oddziałowej Rady Rodziców (Trójki Klasowej), którą zastępowany członek Rady Rodziców reprezentuje jako delegat. W takim przypadku zastępujący członek Oddziałowej Rady Rodziców (Trójki Klasowej) działa na mocy uprawnień wynikających z niniejszego Regulaminu i ma prawo rozporządzania głosem reprezentowanego oddziału (klasy). Jeśli nikt z trójki klasowej nie może przyjść na zebranie, może upoważnić inną osobę do jej reprezentowania. W takim przypadku, proszę o przesłanie stosownego upoważnienia od przewodniczącego klasy bezpośrednio do mnie.

Planowanie zakończenie zebrania 22:00.

Pozdrawiam
Maciej Czerwiński
Przewodniczący Rady Rodziców


Notice: unserialize(): Error at offset 0 of 1 bytes in /home/sp143/public_html/nowa3/wp-content/plugins/wp-accessibility-helper/inc/wah-front-functions.php on line 643
%d bloggers like this: