Zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2019/20

Drodzy Rodzice i Opiekunowie, uprzejmie prosimy o złożenie kart zapisu dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej na rok 2018/2019. Uzupełnione dokumenty należy przekazać do 15 czerwca 2019 r. w świetlicy szkolnej. Karty zgłoszenia można znaleźć w zakładce Dokumenty szkolne oraz poniżej.

Skip to content