Dziękujemy za udział w spotkaniach klubu “Do Przodu”!

W sobotę 1.06 odbyło się ostatnie spotkanie Klubu dla Dziewczyn „Do Przodu” organizowanego przez Fundację Stefanka i prowadzonego przez prezeskę Fundacji Karolinę Andrian. Na wcześniejszych spotkaniach rozmawialiśmy o sile czerpanej od naszych mam, babek i innych kobiet liderek oraz o nowych technologiach i ich wpływie na funkcjonowanie świata. W minioną sobotę poznaliśmy Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ i dyskutowaliśmy o globalnych wyzwaniach jakim musimy stawić czoła. Dziękujemy Fundacji Strefa Wolnosłowa i Teatrowi Powszechnemu za udostępnienie nieodpłatnie sali na spotkanie klubu!

W przyszłym roku szkolnym spotkania Klubu „Do Przodu” będą prowadzone dla klas siódmych i ósmych. W programie znajdą się dodatkowo zajęcia z debatowania sportowego prowadzone przez trenerów z Warsaw Debate Chamber (www.debatechamber.pl). Więcej informacji we wrześniu 2019. Zapraszamy!


Notice: unserialize(): Error at offset 0 of 1 bytes in /home/sp143/public_html/nowa3/wp-content/plugins/wp-accessibility-helper/inc/wah-front-functions.php on line 643
%d bloggers like this: