Doradztwo zawodowe – projekt „Sięgnij po więcej!”

Projekt doradztwa zawodowego pt. „Sięgnij po więcej” będzie realizowany pod patronatem warszawskiego Biura Edukacji w 110 warszawskich szkołach podstawowych. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego inicjatywa ta uzyskała prawie 4 mln zł dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Miasto Stołeczne Warszawa pragnie przygotować młodzież do szybko zmieniających się potrzeb rynku pracy i przemian społecznych. W tym celu w 110 szkołach podstawowych realizowany będzie projekt „Sięgnij po więcej!”. W utworzonych w szkołach Punktach Informacji i Kariery uczniowie najstarszych klas uzyskają nie tylko diagnozę swoich kluczowych kompetencji i umiejętności, takich jak przykładowo kreatywność, elastyczność, wyznaczanie i realizacja celów.

W naszej szkole doradcą zawodowym realizującym projekt „Sięgnij po więcej” jest pani Grażyna Pazura. Na terenie SP 143 i poza nią będzie prowadzić indywidualne rozmowy z Uczniami. Mają one pomóc w odkrywaniu i rozwijaniu własnych pasji, talentów, potencjału oraz w świadomym planowaniu zgodnie z nimi ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej. Zapraszamy też na spotkania Rodziców, będzie to dobra okazja do porozmawiania o przyszłości i karierze zawodowej dziecka oraz dalszym rozwoju potencjałów.

Zajęcia będą odbywały się w SP 143 w sali 15 w określonych godzinach, zgodnie z harmonogramem. W planach jest również współpraca szkół z rynkiem pracy, przedsiębiorcami, instytucjami szkoleniowymi czy organizacjami pozarządowymi. Młodzież weźmie udział w całodniowych wycieczkach do przedsiębiorstw. Uczniowie zapoznają się na nich m.in. ze specjalnościami i stanowiskami pracy w zakładach pracy, stosowanymi w firmach rozwiązaniami organizacyjnymi czy nowymi technologiami wykorzystywanymi w danej branży. Podczas warsztatów realizowanych w specjalistycznych pracowniach: budowlanej, cukierniczej, stolarskiej i krawieckiej zainteresowani uczniowie praktycznie zapoznają się z danym zawodem i specyfiką zadań.

Całość realizowanych zadań pomoże w zbliżeniu systemu edukacji do potrzeb rynku pracy i ułatwi młodzieży przejście z etapu nauki do zatrudnienia.

Skip to content