Procedury dot. opieki w szkole podczas epidemii

Szanowni Rodzice i Opiekunowie, poniżej przedstawiamy procedury i wytyczne od m.st. Warszawy dotyczące opieki nad uczniami w szkole w czasie epidemii.

Skip to content
%d bloggers like this: