L – jak liczydło!

Poznajemy litery i liczymy – oto pierwsze lekcje najmłodszych uczniów. Przy okazji uczymy się uważnego słuchania oraz współpracy. Każdy stara się być cierpliwy i samodzielny, a w działaniach poznawać swoje możliwości, jak dziś – podczas warsztatów stolarskich, kiedy powstały nasze pierwsze liczydła.

Skip to content