Zaproszenie na zebranie RR

Szanowni Rodzice!

W oparciu o Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie serdecznie zapraszamy na zebranie Rady Rodziców.

Spotkanie obędzie się w formie online 30.11.2021 (wtorek) o godzinie 19:00

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania
 2. Przypomnienie zasad reprezentacji klas oraz głosowania w sprawach omawianych podczas Zebrania.
 3. Przypomnienie zasady poufności oraz dyscypliny wypowiedzi
 4. Ustalenie liczby reprezentowanych klas oraz osób obecnych na Zebraniu Rady Rodziców.
 5. Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Zebrania. 
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Zatwierdzenie Protokołu z poprzedniego Zebrania Plenarnego.
 8. Informacja przewodniczącego o wniosku dotyczącego przedłużenia nauki zdalnej.
 9. Przedstawienie Planu Pracy Rady Rodziców oraz Planu Finansowego na rok szkolny 2021/2022.
 10. Przedstawienie prac, które zostały już wykonane 
 11. Wybranie Zespołu ds. Paczek Świątecznych.
 12. Sprawy różne
 13. Zamknięcie Zebrania.
Skip to content