Budząca się Szkoła

Logo pochodzi ze strony www.budzacasieszkola.pl.

Oficjalna strona inicjatywy: www.budzacasieszkola.pl

Pobierz sprawozdanie za rok 2018/2019 (Powerpoint)

Budząca się Szkoła to idea skoncentrowana na zmianach funkcjonowania szkoły w odniesieniu do potrzeb uczniów oraz specyfiki życia w XXI wieku.

W roku szkolnym 2018/19 do głównych zadań nauczycieli zainteresowanych pomysłami ruchu Budzących się Szkół należą:

  1. Więcej uczenia, mniej oceniania (szczególnie w klasach 0-3) – rozwijanie strategii udzielania uczniom informacji zwrotnej. Udział chętnych nauczycieli w projekcie „Dziecko bez stopni”.
  2. Budowanie relacji opartych na przyjaźni i zrozumieniu (w tym również wspieranie procesów adaptacyjnych uczniów klas 1 i 4).
  3. Gromadzenie i prezentowanie dobrych praktyk ze szczególnym uwzględnieniem nauczania opartego na zainteresowaniach uczniów.
  4. Integracja międzyklasowa uczniów w oparciu o działania społeczne i wolontariat (organizacja lekcji międzyklasowych, pomocy koleżeńskiej, akcji społecznych).

1. Więcej uczenia, mniej oceniania (szczególnie w klasach 0-3) – rozwijanie strategii udzielania uczniom informacji zwrotnej. Udział chętnych nauczycieli w projekcie „Dziecko bez stopni”.

Stosowanie zasad oceniania kształtującego ze szczególnym zwróceniem uwagi na przekazywanie Informacji Zwrotnej:
– ustnej
– pisemnej
Informowanie rodziców o zasadach oceniania kształtującego.

Przeprowadzenie sprawdzianów semestralnych/diagnozujących „bez ocen” lub z wyborem ocen (uczniowie podejmują decyzję o wpisie oceny do dziennika).

2. Budowanie relacji opartych na przyjaźni i zrozumieniu (w tym również wspieranie procesów adaptacyjnych uczniów klas 1 i 4).

1) Tydzień Integracyjny – pierwszy tydzień roku szkolnego poświęcony działaniom integracyjnym.

2) Rodzinny Wieczór Planszówek – impreza integracyjna dzieci, rodziców i nauczycieli podczas której można było poznać i zagrać w różnorodne gry planszowe, szachy oraz grę „Złapmy lwa”.

3) Przeróżne imprezy i projekty wewnątrzklasowe z aktywnym udziałem rodziców:

a) Jasełka i nagranie kolędy „Gore gwiazda Jezusowi” w klasie 1c
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=yBwbVCmmYhU

b) Nagranie kolędy „Mały dobosz” w klasie 1a
https://www.youtube.com/watch?v=vVJTwnXshRo

c) lekcje prowadzone w przeróżnych klasach przez rodziców uczniów np. na temat Antarktydy, cykliczne prowadzenie zajęć przez rodziców np. na temat programowania

3. Gromadzenie i prezentowanie dobrych praktyk ze szczególnym uwzględnieniem nauczania opartego na zainteresowaniach uczniów.

Prowadzimy poszukiwania ciekawej oferty zajęć warsztatowych oraz projektów tematycznych. W działania w sposób aktywny włączamy rodziców.

1) „Zaczarowana paleta” – projekt plastyczny na temat abstrakcyjnych (współczesnych) kierunkach w malarstwie i ciekawych twórców. Zapytaj siedmioletniego ucznia co symbolizują małpki i koty na portretach Fridy Kahlo, co Picasso namalował w Warszawie, dlaczego Tadeusz Kantor stworzył 40 jednakowych obrazów z parasolami, co zainspirowało Salvadora Dali do namalowania płynących zegarów i dlaczego w restauracjach zazwyczaj nie płacił gotówką, po co Edward Krasiński naklejał wszędzie niebieski pasek taśmy klejącej i co robił stojąc na drabinie we fraku nad brzegiem morza…

2) Klub Odkrywców w kl 2c (prowadzony drugi rok) – cykl lekcji oparty na eksperymentach prowadzonych przez:

– uczniów klasy 8d (pod kierunkiem p. Elżbiety Ratyńskiej)
– wychowawcę (p. Grażyna Winiarz)
– zewnętrznej firmy
– społecznych partnerów – Ognisko Pracy Pozaszkolnej

Po rocznej pracy uczniowie samodzielnie opracowują i przeprowadzają eksperymenty pokazowe, prowadzą dokumentację w postaci specjalnie opracowanych kart doświadczeń.

3) Archiprzygody w kl 3b projekt prowadzony przez nauczyciela (p. Małgorzata Brzozowska) i studentów pod kierunkiem Narodowego Centrum Kultury. Cykl zajęć z zakresu edukacji architektonicznej dla dzieci młodszych mające na celu przekazanie wiedzy architektonicznej, ekologicznej i rozwijające kreatywność uczniów.

4. Integracja międzyklasowa uczniów w oparciu o działania społeczne i wolontariat (organizacja lekcji międzyklasowych, pomocy koleżeńskiej, akcji społecznych).

1) Andrzejki klas I-III zostały w tym roku zorganizowane i przeprowadzone przez grupę wolontariuszy Sektor 26 (uczniowie 6e z pomocą p. Anety Purchały), którzy poza wróżbami czy słodkim poczęstunkiem przede wszystkim poprowadzili muzyczne zabawy aktywizując i panując na bardzo liczną grupą młodszych uczniów.

2) Cykl zajęć „Fascynujący świat eksperymentów” prowadzony we wszystkich klasach pierwszych. Lekcje oparte na eksperymentach i wyjaśnianiu zjawisk obserwowanych przez dzieci w otaczającym świecie prowadzone przez grupę uczniów z klasy 8d (z pomocą p. Ewy Miki). Uczniowie ci samodzielnie prowadzą również dokumentację fotograficzną i przygotowują opis zajęć na stronę www.

3) Współudział uczniów klasy 4e (po kierunkiem p. Olgi Sosnowskiej) w Kole Gier uczniów młodszych. Uczniowie przyjmują na siebie rolę sędziów lub partnerów w rozgrywkach planszowych, pomagają odczytywać instrukcje, doskonalą umiejętności szachowe młodszych kolegów.

Zadania zrealizowane w I semestrze roku szkolnego 2018/19:

  1. Tworzenie pomocy dydaktycznych przez uczniów.
  2. Organizacja spotkań: rodzic-uczeń-nauczyciel.
  3. Projekt: „Biuro podróży”.

Archiwum z poprzednich lat

Skip to content