Konkurs Wiedzy o Prezydencie Stefanie Starzyńskim

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY O PREZYDENCIE STEFANIE STARZYŃSKIM

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 143 w Warszawie oraz Obywatelski Komitet Pamięci o Stefanie Starzyńskim.

Konkurs jest adresowany do uczniów mazowieckich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Tematyka konkursu obejmuje życie i działalność publiczną Stefana Starzyńskiego.

I. Cele Konkursu

– popularyzacja i poszerzanie wiedzy na temat życia i działalności Stefana Starzyńskiego,

– kształtowanie postawy szacunku dla dorobku bohaterskiego prezydenta Warszawy,

– rozwijanie zainteresowania historią,

– wychowywanie dzieci w duchu patriotyzmu, tradycji i historii,

– wspieranie rozwoju uczniów uzdolnionych oraz rozwijanie umiejętności samodzielnego pogłębiania wiedzy.

II. Kategorie i formy Konkursu

 • Kategoria I dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej – „Jaka wielka jest Warszawa ” – prace plastyczne w technice płaskiej – maksymalny format A-2, wykonane w trwałych technikach plastycznych (malarstwo, rysunek, collage itp.),
 • Kategoria II – dla uczniów klas 4-7 szkoły podstawowej – „Warszawa w kwiatach”– forma : album,  film, prezentacja multimedialna,
 • Kategoria III dla uczniów szkół ponadpodstawowych – „Prezydent Warszawy Stefan Starzyński” –formy przewidziane dla tej kategorii to: wiersz, praca plastyczna ( malarstwo, rysunek), wystawa fotograficzna, scenariusz spektaklu, komiks.

III. Sposoby zgłaszania uczestników:

– poprzez przesłanie prac drogą pocztową na adres organizatora (SP 143, al. Stanów Zjednoczonych 27, 03-947 Warszawa).

Prace nadesłane na konkurs muszą być opisane (imię i nazwisko ucznia, wiek, dokładny adres placówki, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna).

W konkursie można brać udział tylko indywidualnie.

IV. Terminarz

 • 27 października 2017 r. – ogłoszenie kolejnej edycji konkursu podczas Dnia Patrona
 • do 30 kwietnia 2018 r. – nadsyłanie prac na adres organizatora
 • maj 2018 r. posiedzenie jury
 • czerwiec 2018 r. ogłoszenie wyników konkursu
 • 27 października 2018 r. – uroczyste wręczenie nagród podczas Dnia Patrona w Szkole Podstawowej nr 143 w Warszawie

Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu.

V. Nagrody – za zajęcie I, II i III miejsca w poszczególnych kategoriach konkursu przewiduje się statuetki, dyplomy i nagrody rzeczowe.

VI. Sposoby oceniana i postanowienia końcowe

 • Oceny nadesłanych prac dokona powołane przez organizatora jury, w którego skład wejdą profesjonaliści oraz przedstawiciele szkół i instytucji noszących imię Stefana Starzyńskiego.
 • Prace nadesłane na konkurs pozostają w archiwum organizatora, przechodząc na jego własność z zachowaniem praw autorskich.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego, wielokrotnego wykorzystywania prac oraz nagrań.
 • Nadesłane na konkurs prace mogą być udostępniane szkołom noszącym imię Stefana Starzyńskiego w celach edukacyjnych z zachowaniem praw autorskich.

 Bibliografia

 • M. Drozdowski, A. Zahorski,Historia Warszawy Warszawa 1972;
 • M. Drozdowski,Alarm dla Warszawy: obrona cywilna stolicy we wrześniu 1939r.Warszawa 1964;
 • M. Drozdowski,Stefan Starzyński, prezydent Warszawy, Warszawa 1976 i 1980;
 • Archiwum Prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego1 i 2 pod red. M.|M. Drozdowskiego, Warszawa 2006 -2008
 • Brzoza, A. Sowa, Historia Polski 1918 – 1945 ,Kraków 2006
 • M. Drozdowski – „Pieśń o Stefanie Starzyńskim”
 • M. Drozdowski – „Wspomnienia o Stefanie Starzyńskim” – PWN 1982
 • „Warszawa i stolice regionalne II RP we wrześniu 1939 roku i w początkach polskiego państwa podziemnego”. Towarzystwo Miłośników Historii , Wyd. D i G Warszawa 2002 (studia pod. red.  Mariana Marka Drozdowskiego i Hanny Szwankowskiej)

Wyniki VIII edycji Mazowieckiego Konkursu Wiedzy  o Prezydencie Stefanie Starzyńskim

Kategoria I – uczniowie klas 1-3

I miejsce – Kinga Rostkowska kl. III Szkoła Podstawowa im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku

II miejsce – Jagoda Krupska kl.III Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie

III miejsce – Tomasz Tran Phong  kl.II Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie

Wyróżnienia : Łucja Strugińska Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie

                          Leon Onopiuk Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie

                          Maja Montewka Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie

 

Kategoria II – uczniowie klas 4 -6

I miejsce – Laura Ziemińska kl.6 Szkoła Podstawowa im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku

I miejsce – Karol Negel  kl.4 Szkoła Podstawowa im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku

II miejsce – Paulina Melcarek  kl.6 Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie

III miejsce – Weronika Stępień kl.4  Szkoła Podstawowa nr 72 im. Przyjaciół Grochowa w Warszawie

Wyróżnienia: Natalia Ziemińska kl.6 Szkoła Podstawowa im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku

                          Helena Windorpska kl. 6 Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego  w  Warszawie

                          Allen Wołowski Pałac Młodzieży w Warszawie

                          Aleksandra Synowiec Pałac Młodzieży w Warszawie

Nagroda Specjalna 10 Warszawskiego Pułku Samochodowego im. mjr Stefana Starzyńskiego – Benedykt Juszko – Zespół Szkół Specjalnych nr 99 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie

 

Kategoria III – uczniowie szkół ponadpodstawowych

Wyróżnienia :  Zuzanna Nowak  Pałac Młodzieży w Warszawie

                            Bartosz Jarząbek  Gimnazjum nr 102 w Warszawie

                           Julia Świstek Gimnazjum nr 102 w Warszawie

                           Marta Brzezińska Gimnazjum nr 102 w Warszawie

Rozmiar tekstu
Kontrast
%d bloggers like this: