O fundacji

Witamy na stronach Fundacji Rozwoju Dzieci “Stefanka”. Fundacja powstała w 2010 roku i została założona przez rodziców oraz grono pedagogiczne naszej szkoły. Fundacja powstała po to, aby rozwinąć ofertę zajęć pozalekcyjnych dla uczniów SP 143 i pozyskać środki na poprawienie infrastruktury szkolnej.

Cele Fundacji

  1. Prowadzenie działalności szkoleniowej, oświatowej, wychowawczej i edukacyjnej poprzez organizację zajęć dodatkowych pozalekcyjnych dla uczniów SP 143
  2. Zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów SP 143
  3. Dofinansowanie i wspieranie szkoły SP 143 im. Stefana Starzyńskiego
  4. Współpraca z instytucjami oraz organizacjami realizującymi zadania zbieżne z celem i zadaniami Fundacji
  5. Wsparcie promocji szkoły.

Organy Fundacji

  1. Fundacja opiera się na dwóch organach: Radzie Fundacji oraz Zarządzie, w obu z nich są przedstawiciele rodziców.
  2. Fundacja zatrudnia koordynatora, którego zadaniem jest zarządzanie zapisami na zajęcia, czuwanie nad prawidłowym przebiegiem zajęć, komunikacja z rodzicami dzieci zapisanych na zajęcia w sprawie płatności
  3. Pracę koordynatora fundacji w ramach wolontariatu wspomagają koordynatorzy klasowi – rodzice reprezentujący klasy, które chcą skorzystać z oferty zajęć fundacyjnych
  4. Fundacja ma swoją księgowość

Prowadzone zajęcia

1. Fundacja oferuje zajęcia pozalekcyjne na terenie szkoły w atrakcyjnych cenach, na wysokim poziomie.

2. W ramach zajęć pozalekcyjnych są prowadzone m.in.: zajęcia: j. angielski, j. hiszpański, j. włoski, koszykówka, aikido, logiczne myślenie, nauka pływania, zajęcia z rysunku, ceramika, hip hop, akrobatyka, robotyka

2. Zajęcia prowadzone są prowadzone przez wykwalifikowanych lektorów, nauczycieli, instruktorów i trenerów.

3. Za zajęcia dodatkowe płacą rodzice w formie trzymiesięcznych karnetów.

4. Cena karnetu jest wyliczana na podstawie wynagrodzenia prowadzącego zajęcia. Do tego jest doliczana opłata administracyjna oraz 20% prowizji, która jest przeznaczana na inwestycje w szkole.

 

Zarząd Fundacji

(powołany w lipcu 2019)

1. Magdalena Czuba-Wąsowska

2. Marcin Wieteska

3. Sylwia Ziemacka

4. Zbysław Ziemacki

5. Barbara Lewandowska

 

Rada Fundacji

(powołany w lipcu 2019)

1. Anna Rybak

2. Aleksandra Powroźnik

3. Małgorzata Adamowicz

 

Płatności

Opłaty za zajęcia można uiszczać jedynie przelewem na następujące konto bankowe:

nr konta: 71 2340 0009 1830 2460 0000 0025

Fundacja Rozwoju Dzieci “Stefanka”

Al. Stanów Zjednoczonych 27

03-914 Warszawa

UWAGA!!! Prosimy o dokładne opisywanie przelewu:

Nazwisko dziecka, pierwsza litera imienia,  klasa, zajęcia

Przykładowy opis:

Kowalski J  8A,  Aikido poniedziałek 13.00 – 13.45

 

 

 

 

Skip to content