O fundacji

Witamy na stronach Fundacji Rozwoju Dzieci “Stefanka”. Fundacja powstała w 2010 roku i została założona przez rodziców oraz grono pedagogiczne naszej szkoły. Fundacja powstała po to, aby rozwinąć ofertę zajęć pozalekcyjnych dla uczniów SP 143 i pozyskać środki na poprawienie infrastruktury szkolnej.

Cele Fundacji

 1. Prowadzenie działalności szkoleniowej, oświatowej, wychowawczej i edukacyjnej poprzez organizację zajęć dodatkowych pozalekcyjnych dla uczniów SP 143
 2. Zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów SP 143
 3. Dofinansowanie i wspieranie szkoły SP 143 im. Stefana Starzyńskiego
 4. Współpraca z instytucjami oraz organizacjami realizującymi zadania zbieżne z celem i zadaniami Fundacji
 5. Wsparcie promocji szkoły.

Organy Fundacji

 1. Fundacja opiera się na dwóch organach: Radzie Fundacji oraz Zarządzie, w obu z nich są przedstawiciele rodziców.
 2. Fundacja zatrudnia koordynatora, którego zadaniem jest zarządzanie zapisami na zajęcia, czuwanie nad prawidłowym przebiegiem zajęć, komunikacja z rodzicami dzieci zapisanych na zajęcia w sprawie płatności
 3. Pracę koordynatora fundacji w ramach wolontariatu wspomagają koordynatorzy klasowi – rodzice reprezentujący klasy, które chcą skorzystać z oferty zajęć fundacyjnych
 4. Fundacja ma swoją księgowość

Prowadzone zajęcia

1. Fundacja oferuje zajęcia pozalekcyjne na terenie szkoły w atrakcyjnych cenach, na wysokim poziomie.

2. W ramach zajęć pozalekcyjnych są prowadzone m.in.: zajęcia: j. angielski, j. hiszpański, j. włoski, koszykówka, aikido, logiczne myślenie, nauka pływania, zajęcia z rysunku, ceramika, hip hop, akrobatyka, robotyka

2. Zajęcia prowadzone są prowadzone przez wykwalifikowanych lektorów, nauczycieli, instruktorów i trenerów.

3. Za zajęcia dodatkowe płacą rodzice w formie trzymiesięcznych karnetów.

4. Cena karnetu jest wyliczana na podstawie wynagrodzenia prowadzącego zajęcia. Do tego jest doliczana opłata administracyjna oraz 20% prowizji, która jest przeznaczana na inwestycje w szkole.

Zarząd Fundacji

(powołany w październiku 2020)

 1. Magdalena Wieteska – Prezes Fundacji
 2. Barbara Lewandowska -Wiceprezes Fundacji
 3. Maciej Czerwiński – Członek Zarządu

Rada Fundacji

 1. Małgorzata Adamowicz
 2. Urszula Bodzon
 3. Magdalena Czuba- Wąsowska
 4. Antonina Michałowska
 5. Aleksandra Powroźnik
 6. Andrzej Rajchel
 7. Anna Rybak
 8. Michał Smagowicz
 9. Zbysław Ziemacki

Płatności

Opłaty za zajęcia można uiszczać jedynie przelewem na następujące konto bankowe:

nr konta: 71 2340 0009 1830 2460 0000 0025

Fundacja Rozwoju Dzieci “Stefanka”

Al. Stanów Zjednoczonych 27

03-914 Warszawa

UWAGA!!! Prosimy o dokładne opisywanie przelewu:

Nazwisko dziecka, pierwsza litera imienia,  klasa, zajęcia

Przykładowy opis:

Kowalski J  8A,  Aikido poniedziałek 13.00 – 13.45

Skip to content