Rada Rodziców

E-mail kontaktowy: rada.rodzicow.sp143@gmail.com

Pod tym adresem czekamy na informacje, zgłoszenia, problemy, propozycje, podziękowania, zażalenia, chęć współpracy itp.

 

Prezydium Rady Rodziców 2021/2022 (PRR)

Imię i Nazwisko Klasa E-mail Funkcja
Maciej Czerwiński

6b

maciej.czerwinski@telemark.biz.pl Przewodniczący PRR
Urszula Morawska

blog.oulala@gmail.com Zastępca Przewodniczącego PRR
Monika Klinowska

monika_klinowska@wp.pl Członek PRR
Eliza Kacprowicz kacprowicz.eliza@gmail.com Skarbnik PRR
Aniela Kobus aniela.kobus@gmail.com Sekretarz PRR
Paulina Latek-Przybylska

paula-l@gazeta.pl

 

Członek PRR
Adam Kwiecień

kwiecien7@wp.pl Członek PRR

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców 2021/2022 (KRRR)

Imię i Nazwisko Klasa E-mail Funkcja

Przewodniczący KRRR

Członek KRRR

Członek KRRR

Oddziałowe Rady Rodziców (ORR)

Jeżeli chcesz napisać wiadomość do wszystkich Przewodniczących, Zastępców i Skarbników Oddziałowych Rad Rodziców (Trójek Klasowych) możesz napisać na adres zbiorczy: rr-sp143@googlegroups.com  – uwaga tylko członkowie ORR maja prawo wysyłać tutaj emaile.

Plan Pracy Rady Rodziców 2016/17

 • Rozwiązanie problemów z odbieraniem dzieci – współpraca ze świetlicą
 • Podjęcie działać na rzecz wyeliminowania wszawicy w szkole
 • Ocieplenie stosunków Rada Rodziców <-> pedagodzy i pracownicy szkoły
 • Ocieplenie stosunków Rada Rodziców – Rodzice
 • Informowanie o reformie szkolnictwa
 • Aktywizacja rodziców klas 4-6
 • Aktywizacja Trójek klasowych
 • Przeprowadzenie kiermaszów w nowej formule, w szczególności dla klas starszych
 • Transparentność finansów Rady Rodziców i Świetlicy
 • Informowanie rodziców o działaniach Rady Rodziców
 • Współpraca z Samorządem Uczniowskim – wspieranie ich działań
 • Stołówka – rozwiązanie problemów: łączności Rodzice – kuchnia , potraw , i wydawania posiłków . Powołanie zespołu na cały rok!
 • Współpraca z Fundacją Stefanka w zakresie wspierania szkoły

Dotychczasowe (do 11.12.2015) działania Rady Rodziców w roku szkolnym 2015/16

 • Skrócenie dzwonków do 4 sekund
 • Zamieszczanie i tworzenie ogłoszeń na TV w szatni
 • Umieszczanie informacji szkolnych na stronie www oraz na Facebooku
 • Dbanie o równouprawnienie etyki i religią w szkole (plany zajęć itp.)
 • Wyznaczenie strefy dla rodziców bez ochraniaczy
 • Popularyzacja Dziennika Elektronicznego
 • Ustalenie jasnych reguł odbierania dzieci z klas 1 na parterze
 • Projekt ułatwienia odbierania dzieci (będzie telefon na korytarzu)
 • Dokładniejsze rozliczenia księgowe funduszu Rady Rodziców
 • Zwiększenie aktywności rodziców
 • Ułatwienie komunikacji trójek klasowych – wymiana poglądów i problemów
 • Wybór fotografa, który będzie robił zdjęcia w szkole na wiosnę (bez prowizji dla szkoły, ani Rady Rodziców)
 • Kontakt z p. Pedagog i przekazywanie informacji o działaniach przez nią podejmowanych
 • Bieżące rozwiązywanie problemów rodziców i informowanie o ich postępach
 • Przeprowadzenie Dnia Ziemniaka
 • Ustanowienie miejsca na rzeczy zgubione
 • Zakup zegara do szatni
Skip to content