Finanse RR

Pełna nazwa

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie

Al. Stanów Zjednoczonych 27

03-947 Warszawa

 

Wpłaty

NR KONTA: 64 1020 1127 0000 1102 0007 8634 (pamiętaj o tytule przelewu!)

BLIK na telefon: 693 555 959

Na to konto/BLIK prosimy wpłacać na:

  • Fundusz Rady Rodziców
  • Świetlicę
  • Fundusz SOS

Kwoty na Fundusz Rady Rodziców  (rok 2021/2022)
(tytuł wpłaty: Rada Rodziców, imię i nazwisko ucznia/uczennicy, klasa):

  • 200 zł rocznie lub
  • 100 zł za semestr lub
  • 20 zł miesięcznie

Składka jest od rodziny, czyli jeśli masz więcej dzieci napisz tylko w polu „Tytułem” imiona i nazwiska dzieci oraz klasy.

Kwoty wpłat na świetlicę (rok 2021/2022)
(tytuł wpłaty: świetlica, imię i nazwisko ucznia/uczennicy, klasa):

  • 200 zł za rok lub
  • 100 zł za semestr lub
  • 20 zł miesięcznie

Składka jest od rodziny, czyli jeśli masz więcej dzieci napisz tylko w polu „Tytułem” imiona i nazwiska dzieci oraz klasy.

Fundusz SOS (100% zebranych pieniędzy przeznaczonych jest na pomoc dzieciom potrzebującym z naszej szkoły – paczki świąteczne i dofinansowanie zielonej szkoły) (tytuł wpłaty: FUNDUSZ SOS)

Dziękujemy za wszelkie wpłaty!

 

Rozliczenie finansów Rady Rodziców 2018/2019

Finanse-20182019

Zestawienie wpłat na fundusz Rady Rodziców 2018/19

wplaty rr 201819

Rozliczenie finansowe 2016/17

Pobierz jako PDF

Nazwa Wpływy Wydatki
Środki pieniężne na 1.09.2016
– Konto 5,42 zł
– Gotówka (stan faktyczny 0 zł, zwrócony dług AB) 15 037,25 zł
– Dodatkowy dług AB (uznany wcześniej za rozliczony w 2015/16) 2 964,97 zł
Wpłaty na fundusz Rady Rodziców (saldo) 19 051,87 zł
– wpłaty rodziców na fundusz RR 20 707,50 zł
– zwroty za przekroczenie 50% 1 655,63 zł
1% 2015
– wpływ (patrz wierzytelności) 0,00 zł
– radiowęzeł i plakaty 9 585,80 zł
Fundusz SOS
– zbiórka pieniężna, wpłaty 516,71 zł
– przekazane na paczki 2 000,00 zł
Dofinansowanie zielonych szkół 3 900,00 zł
Identyfikatory 80,00 zł
Ochraniacze 118,30 zł 417,95 zł
Źródełka 10 475,20 zł
Dzień Ziemniaka (saldo) 4 078,42 zł 10 195,70 zł 6 117,28 zł
Kiermasz bożonarodzeniowy (saldo) 4 021,36 zł
– wpływ 5 585,51 zł
– zwroty dla klas (patrz wierzytelności) 0,00 zł
– koszty organizacji 1 564,15 zł
Bal karnawałowy 312,00 zł
Piknik rodzinny (wiosenny) (saldo) -476,68 zł
– wpływ 8 814,00 zł
– koszty organizacji 9 290,68 zł
Reprezentacja Rady Rodziców 522,84 zł
Zakup dla stołówki 76,32 zł
Sprzęt sportowy 559,97 zł
Ślubowanie klas pierwszych 499,00 zł
Nagrody na konkursy szkolne 809,47 zł
Zakończenie roku 7 516,71 zł
Obchody święta szkoły 570,00 zł
Wyposażenie SP143 4 217,01 zł
Biblioteka 831,47 zł
Gabinet pielęgniarski 1 253,72 zł
Olimpiada dla klas 1-3 312,00 zł
Honorarium Piotr Jakubowski 1 200,00 zł
Koszt obsługi bankowej konta Rady Rodziców 0,62 zł 588,30 zł
Zwroty 2016 (niewykonane wcześniej) 5 265,54 zł
Darowizna ubezpieczyciela 1 770,00 zł
świetlica 2016/2017 (saldo) 11 600,14 zł
– saldo początkowe 2 590,30 zł
– wpływy 14 840,00 zł
– wydatki 5 830,16 zł
Operacje wewnątrzne 24 732,70 zł 24 732,70 zł
Rozliczenie Fundacji Polsko-Niemieckiej (saldo) 600,00 zł 3 029,96 zł 2 429,96 zł
Rozliczenie Margate (saldo) -496,49 zł 9 361,00 zł 9 857,49 zł
Niedobór/nadmiar w kasie 3,95 zł
SUMA 120 349,94 zł 112 395,30 zł
SALDO 7 954,64 zł
Zobowiązania RR na 1.09.2017
Fundacja Polsko-Niemiecka 600,00 zł
Zwroty za kiermasz BN -SAS 2 015,00 zł
Zwroty za lata 2014/15 i 2015/16 1 205,32 zł
SUMA 0,00 zł 3 820,32 zł
Wierzytelności RR na 1.09.2017
Rozliczenie Margate 496,49 zł
Rozliczenie parafiady 7 723,94 zł
SUMA 8 220,43 zł 0,00 zł
SALDO PO ZOBOWIĄZANIACH I WIERZYTELNOŚCIACH 12 354,75 zł

Plan finansowy Rady Rodziców na rok szkolny 2016/2017

Wydatki

52 341,99 zł

Ochraniacze

300,00 zł

Honorarium Piotra Jakubowskiego

1 342,00 zł

Woda

6 000,00 zł

Bal

3 000,00 zł

Biurowe

1 500,00 zł

Zielone Szkoły

5 000,00 zł

Gabinet pielęgniarki

1 200,00 zł

Sprzęt sportowy

1 000,00 zł

Ślubowanie

1 500,00 zł

Konkursy

1 000,00 zł

Nagrody na zakończenie roku

7 000,00 zł

Święto szkoły

500,00 zł

Samorząd

400,00 zł

Biblioteka

300,00 zł

Opłaty bankowe

600,00 zł

SOS – paczki świąteczne

2 000,00 zł

Rezerwacja na dzień ziemniaka

5 000,00 zł

Rezerwacja na wierzytelności

5 000,00 zł

Rezerwacja na system do odbioru dzieci lub inne wydatki w ciągu roku

9 699,99 zł

  

Przychody Przychód Rozchód Dochód
Wpłaty rodziców

20 000,00 zł

3 000,00 zł

17 000,00 zł

Dzień ziemniaka

10 000,00 zł

5 000,00 zł

5 000,00 zł

Kiermasz BN

6 000,00 zł

1 000,00 zł

5 000,00 zł

Kiermasz W

7 000,00 zł

2 000,00 zł

5 000,00 zł

Piknik Wiosenny

11 000,00 zł

6 000,00 zł

5 000,00 zł

Identyfikatory

300,00 zł

75,00 zł

225,00 zł

Puszka SOS i inne SOS

1 000,00 zł

0

1 000,00 zł

SUMA PRZYCHODÓW

54 300,00 zł

17 075,00 zł

37 225,00 zł

Rozliczenie finansowe 2015/16

Pobierz jako PDF

Nazwa Wpływy Wydatki
Środki pieniężne na 1.09.2015
– Konto

2 112,42 zł

– Gotówka

5 464,58 zł

wpłaty rodziców na fundusz RR

23 350,00 zł

zwroty za przekroczenie 50%

2 848,75 zł

1% 2013
– wpływ

10 980,00 zł

– Wyposażenie sali multimedialnej

11 112,75 zł

1% 2014
– wpływ

4 860,00 zł

– rozbudowa centrali telefonicznej + telefony na parterze w salach

4 944,40 zł

Fundusz SOS
– zbiórka pieniężna + aukcje

1 291,35 zł

– przekazane na paczki

1 924,99 zł

Dofinansowanie zielonych szkół

2 550,00 zł

Identyfikatory

458,00 zł

Ochraniacze

100,00 zł

Źródełka

6 018,60 zł

Dzień Ziemniaka

2 613,05 zł

Kiermasz bożonarodzeniowy (saldo) 5 415,91 zł
– wpływ

10 730,30 zł

– zwroty dla klas

3 071,44 zł

– koszty organizacji

2 242,95 zł

Bal karnawałowy

3 036,51 zł

Kiermasz wielkanocny (saldo) 5 125,29 zł
– wpływ

8 272,65 zł

– zwroty dla klas

1 826,47 zł

– koszty organizacji

1 320,89 zł

Piknik rodzinny (wiosenny) (saldo) 2 761,92 zł
– wpływ

10 574,00 zł

– koszty organizacji

7 812,08 zł

Zbiórka odpadów surowcowych – Lekaro
– wpłata od Lekaro

1 300,00 zł

– zwroty klasom

1 300,00 zł

– koszty

12,97 zł

Wyposażenie szkoły – tablica multimedialna (realizacja uchwały z czerwca 2015)

4 963,00 zł

Dofinansowanie remontu wejścia (wakacje 2016)

2 000,00 zł

Drobny sprzęt szkolny (np wieszaki, zegary)

671,21 zł

Sprzęt sportowy

495,92 zł

Ślubowanie klas pierwszych

1 408,00 zł

Nagrody na konkursy szkolne

754,65 zł

Zakończenie roku

5 418,44 zł

Obchody 70-lecia szkoły

649,76 zł

Dofinansowanie samorządu szkolnego

192,11 zł

Biblioteka

335,00 zł

Gabinet pielęgniarski

1 156,10 zł

Materiały biurowe dla RR

727,76 zł

Honorarium Piotr Jakubowski

1 342,00 zł

Koszt obsługi bankowej konta Rady Rodziców

440,18 zł

świetlica 2015/2016
– wpływy

4 680,30 zł

– zwroty klas 1

1 650,00 zł

– przekazane świetlicy głównej

3 030,30 zł

Pożyczka świetlicę 23.08.2016 – materiały na początek roku szkolnego

1 498,99 zł

środki pieniężne zadeklarowane jako przekazane a nieprzekazane
– klasom (zwrot ponad 50%RR, imprezy RR, Lekaro, świetlicy klas 1, woda)

4 262,26 zł

– świetlicy głównej

3 030,30 zł

SUMA

93 521,21 zł

77 314,22 zł

SALDO

16 206,99 zł

Plan finansowy Rady Rodziców na rok szkolny 2015/2016

Bilans otwarcia 2 500 zł

Wydatki

32 402,00 zł

Zakończenie roku – nagrody

6 500,00 zł

Źródełka

4 982,00 zł

Bal karnawałowy – organizacja

3 000,00 zł

Rezerwacja na Dzień Ziemniaka 2016/2017

2 500,00 zł

Nieprzewidziane wydatki

2 000,00 zł

Zielone szkoły – dofinansowanie

2 000,00 zł

Biurowe/techniczne

1 800,00 zł

Inne – samorząd, umowy zlecenia

2 822,80 zł

Tarcze szkolne – ślubowanie klas 1

1 358,00 zł

Wyposażenie gabinetu pielęgniarki

1 200,00 zł

Paczki świąteczne

1 000,00 zł

Bankowe/podatki

500,00 zł

Na święto szkoły – 70lecie

500,00 zł

Sprzęt sportowy

500,00 zł

Dofinansowanie strojów do występu na 70-leciu

500,00 zł

Konkurs MAM TALENT

400,00 zł

Kwiaty na uroczystości

Skip to content