Rzecznik Praw Ucznia 2019/20

Funkcję Rzecznika Praw Ucznia w roku szkolnym 2019/20 pełni pani Grażyna Pazura.

W jakich sytuacjach należy się zgłosić do Rzecznika Praw Ucznia:

Działania Rzecznika zmierzają do ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem. Jeśli w szkole zostało naruszone prawo ucznia, jeśli uczeń otrzymał np. karę niewspółmierną do zachowania, jeśli jest traktowany gorzej niż inni, niesprawiedliwie lub w sposób poniżający czy lekceważący, jeśli czuje się zagrożony ze strony swoich kolegów, rówieśników może zgłosić się do Rzecznika.

Do moich zadań należy:

  • zajmowanie się sprawami nurtującymi uczniów,
  • ochrona praw uczniów zgodnie z prawami i obowiązkami ucznia zawartymi w Statucie Szkoły,
  • przeciwdziałanie przemocy w szkole,
  • pomoc uczniom i informowanie ich jak powinni korzystać ze swoich praw i jak szanować prawa innych,
  • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów,
  • przyjmuje skarg i wniosków na temat naruszeń uczniowskich praw,
  • wspomaganie działania uczniów podczas dochodzenia ich praw
  • stoję na straży praw ucznia określonych w Statucie Szkoły, WSO, Konwencji o prawach dziecka.

Jako rzecznik praw ucznia działam na rzecz społeczności uczniowskiej naszej placówki.

Skip to content