Rzecznik Praw Ucznia

Funkcję Rzecznika Praw Ucznia w roku szkolnym 2017/18 pełni pani Grażyna Pazura.

W jakich sytuacjach należy się zgłosić do Rzecznika Praw Ucznia:

Działania Rzecznika zmierzają do ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem. Jeśli w szkole zostało naruszone prawo ucznia, jeśli uczeń otrzymał np. karę niewspółmierną do zachowania, jeśli jest traktowany gorzej niż inni, niesprawiedliwie lub w sposób poniżający czy lekceważący, jeśli czuje się zagrożony ze strony swoich kolegów, rówieśników może zgłosić się do Rzecznika.

Do moich zadań należy:

  • zajmowanie się sprawami nurtującymi uczniów,
  • ochrona praw uczniów zgodnie z prawami i obowiązkami ucznia zawartymi w Statucie Szkoły,
  • przeciwdziałanie przemocy w szkole,
  • pomoc uczniom i informowanie ich jak powinni korzystać ze swoich praw i jak szanować prawa innych,
  • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów,
  • przyjmuje skarg i wniosków na temat naruszeń uczniowskich praw,
  • wspomaganie działania uczniów podczas dochodzenia ich praw
  • stoję na straży praw ucznia określonych w Statucie Szkoły, WSO, Konwencji o prawach dziecka.

Jako rzecznik praw ucznia działam na rzecz społeczności uczniowskiej naszej placówki.


Notice: unserialize(): Error at offset 0 of 1 bytes in /home/sp143/public_html/nowa3/wp-content/plugins/wp-accessibility-helper/inc/wah-front-functions.php on line 643
%d bloggers like this: