Świetlica

Świetlica szkolna jest miejscem, gdzie uczniowie mają zapewnioną opiekę przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu.
W naszej szkole świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00-18.00.
Opieką w świetlicy objęci są głównie uczniowie klas I – III. Dzieci mają do dyspozycji trzy  sale, w których mogą bawić się i rozwijać swoje zainteresowania.
              Praca opiekuńczo – wychowawcza odbywa się według planu pracy świetlicy i zgodnie z rocznym planem pracy szkoły.
W naszej świetlicy prowadzone są następujące zajęcia:
– czytanie bajek, baśni, legend, mitów, opowiadań, wierszy,
– zajęcia plastyczne: malowanie, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie,
– zajęcia plastyczne origami,
– oglądanie programów i filmów edukacyjnych dla dzieci,
– rozwiązywanie krzyżówek, zagadek,
– gry dydaktyczne i edukacyjne,
– zajęcia tematyczne związane z ważnymi wydarzeniami,
– rozmowy i pogadanki z dziećmi,
– zajęcia muzyczne, w tym nauka piosenek,
– zabawy ruchowe przy muzyce,
– gry i zabawy sportowe,
– konkursy wiedzy oraz konkursy plastyczne i sportowe,
– zajęcia szachowe.
           Dzieci uczęszczające do naszej świetlicy biorą aktywny udział w przygotowywaniu dekoracji na różne imprezy i uroczystości szkolne.

Notice: unserialize(): Error at offset 0 of 1 bytes in /home/sp143/public_html/nowa3/wp-content/plugins/wp-accessibility-helper/inc/wah-front-functions.php on line 643
%d bloggers like this: