Lato w Mieście 2018

DODANO 29.06.2018:

Po aktualny ramowy plan pracy na dany tydzień zapraszamy tutaj.

DODANO 19.06.2018:

Zgodnie z harmonogramem Warszawskiego Programu „Lato w Mieście 2018” zapisy na wolne miejsca rozpoczynają się 21 czerwca 2018 roku od godziny 12.00. Zapisy na wolne miejsca będą trwały przez cały okres trwania wakacji tj. do 31 sierpnia 2018 roku. Decyzja o przyjęciu podejmowana jest w szkole, która organizuje Warszawski Program „Lato w Mieście 2018”.

Rodzice / prawni opiekunowie, którzy wypełnili kartę kwalifikacyjną w elektronicznym systemie zapisów – za pośrednictwem strony internetowej https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl – w terminie od 17 maja 2018 roku do 29 maja 2018 roku, ale nie dokonali do 18 czerwca 2018 roku potwierdzenia woli uczestnictwa w szkole do której uczeń został zakwalifikowany, w celu ubiegania się o przyjęcie na wolne miejsca do Warszawskiego Programu „Lato w Mieście 2018” powinni:

  1. Zgłosić się do szkoły, która dysponuje wolnymi miejscami (informacje o wolnych miejscach w szkołach dostępne będą od 21 czerwca 2018 roku od godz. 12:00 na stronie internetowej: https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl);
  2. Po potwierdzeniu możliwości przyjęcia na wolne miejsce przez szkołę, podać numer PESEL dziecka, na podstawie którego zostanie wygenerowana karta kwalifikacyjna;
  3. Po wygenerowaniu karty kwalifikacyjnej przez szkołę, rodzic / prawny opiekun składa podpis;
  4. Upoważniona do udzielania informacji osoba w szkole przekazuje rodzicowi / prawnemu opiekunowi zasady dokonania opłaty za wyżywienie;
  5. Rodzic / prawny opiekun wnosi opłaty za posiłki oraz przynosi do szkoły potwierdzenie dokonania ww. opłaty lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat (przekazanie potwierdzenia opłat lub zaświadczenia o zwolnieniu z opłat jest warunkiem przyjęcia do Wakacyjnej Placówki Edukacyjnej).

Rodzice / prawni opiekunowie, którzy w terminie od 17 maja 2018 roku do 29 maja 2018 roku w elektronicznym systemie zapisów (https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl) nie wypełnili karty kwalifikacyjnej, w celu ubiegania się o przyjęcie na wolne miejsca do Warszawskiego Programu  „Lato w Mieście 2018” powinni:

  1. Zgłosić się do szkoły, która dysponuje wolnymi miejscami (informacje o wolnych miejscach w szkołach dostępne będą od 21 czerwca 2018 roku od godz. 12:00 na stronie internetowej: https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl);
  2. Po potwierdzeniu możliwości przyjęcia na wolne miejsce przez szkołę, upoważniony pracownik w szkole wprowadza dane o dziecku do elektronicznego systemu zgłoszeń;
  3. Po wprowadzeniu niezbędnych danych, osoba wypełniająca generuje wersję papierową karty, na której rodzic / prawny opiekun składa podpis;
  4. Upoważniona do udzielania informacji osoba w szkole przekazuje rodzicowi / prawnemu opiekunowi zasady dokonania opłaty za wyżywienie;
  5. Rodzic / prawny opiekun wnosi opłaty za posiłki oraz przynosi do szkoły potwierdzenie dokonania ww. opłaty lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat (przekazanie potwierdzenia opłat lub zaświadczenia o zwolnieniu z opłat jest warunkiem przyjęcia do Wakacyjnej Placówki Edukacyjnej).

DODANO 10.06.2018:

Szanowni Państwo,

informacje o zakwalifikowaniu na Warszawski Program „Lato w Mieście 2018” można uzyskać – od 7 czerwca 2018 roku, od godz. 16:00 – poprzez zalogowanie się do elektronicznego systemu zgłoszeń pod adresem: www.warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl.

Rodzice/prawni opiekunowie uczniów zakwalifikowanych na Warszawski Program ”Lato w Mieście 2018” proszeni są o potwierdzenie w terminie od 8 czerwca 2018 roku, od godz. 8:00 do 18 czerwca 2018 roku do godz. 15:00 woli uczestnictwa w ww. Programie – poprzez złożenie w sekretariacie szkoły, w której uczeń został zakwalifikowany – pobranej z elektronicznego systemu zgłoszeń karty kwalifikacyjnej oraz dokonanie opłaty za posiłki na numer konta ww. szkoły. Uczniowie zwolnieni w ciągu roku szkolnego 2017/2018 z opłat za posiłki proszeni są o dostarczenie wraz z ww. kartą kwalifikacyjną zaświadczenia o zwolnieniu z opłat z macierzystej szkoły.

Potwierdzenie woli jest warunkiem uczestnictwa w Warszawskim Programie „Lato w Mieście 2018”.

Zgodnie z harmonogramem zapisów na Warszawski Program „Lato w Mieście 2018” w dniu 19 czerwca 2018 roku o godz. 16:00 zostaną przekazane za pośrednictwem elektronicznego systemu zgłoszeń informacje, o kandydatach przyjętych i nieprzyjętych na Warszawski Program „Lato w Mieście 2018”.

Dodatkowe informacje o turnusie i zajęciach:
Potwierdzeniem zapisu dziecka zakwalifikowanego na Warszawski Program „Lato w Mieście 2018” w Szkole Podstawowej nr 143 jest dokonanie opłaty za wyżywienie oraz złożenie w terminie od 8 czerwca 2018 r. godz. 8:00 do 18 czerwca 2018 r. do godz. 15:00 w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 143, al. Stanów Zjednoczonych 27 w Warszawie, potwierdzenia wpłaty za wyżywienie oraz karty kwalifikacyjnej. Opłata za posiłki wynosi 7 zł dziennie.
Opłatę należy wpłacić na rachunek bankowy Szkoły Podstawowej nr 143:
15103015080000000550756099 
W treści przelewu należy wpisać: „Opłata za żywienie w ramach Warszawskiego Programu „Lata w Mieście” w SP nr 143 w okresie od …. do …. – imię i nazwisko dziecka”. 
Z opłat za posiłki zwolnione są dzieci korzystające z bezpłatnych posiłków w ciągu roku szkolnego (na mocy decyzji Dyrektora szkoły lub decyzji Ośrodka Pomocy Społecznej), po przedstawieniu zaświadczenia z macierzystej szkoły.

Regulamin Wakacyjnej Placówki Edukacyjnej:

Harmonogram zapisów na Warszawski Program Lato w Mieście 2018:

Data Etap zapisów/czynności kandydata
od do
17 maja
godzina 12.00
29 maja
godzina 12.00
Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów
7 czerwca
godzina 16.00
Informacja o kandydatach zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych
7 czerwca
godzina 16.00
18 czerwca godzina 12.00 Pobranie z systemu karty kwalifikacyjnej do każdej szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany
Dokonanie opłaty za żywienie (na wskazane przez szkołę konto)
8 czerwca godzina 8.00 18 czerwca godzina 15.00 Potwierdzanie woli uczestniczenia w Programie Lato w Mieście 2018, w każdej szkole podstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez złożenie:
– karty kwalifikacyjnej
– potwierdzenia opłaty za żywienie lub zaświadczenia o zwolnieniu z opłat
Potwierdzenie woli jest warunkiem uczestniczenia w Programie
19 czerwca
godzina 16.00
Informacja o kandydatach przyjętych i nieprzyjętych
21 czerwca
godzina 12.00
Aktualizacja wykazu wolnych miejsc
21 czerwca
godzina 12.00
31 sierpnia Zapisy na wolne miejsca
Zapisy uczestników na Warszawski Program „Lato w Mieście 2018” odbywają się przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń dostępnego na stronie internetowej pod adresem:  www.warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl 

Wykaz placówek realizujących Warszawski Program „Lato w Mieście 2018” w formie wakacyjnych placówek edukacyjnych

w okresie od 25.06.2018 r. do 27.07.2018 r.

Szkoła Podstawowa nr 72
gen. L. M. Paca 44
nr tel. 22 277 14 30

Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 135
G. Przemyka 5
nr tel. 22 671 33 72

Szkoła Podstawowa nr 143
Al. Stanów Zjednoczonych 27
nr tel. 22 617 72 32

w okresie od 25.06.2018 r. do 13.07.2018 r.

Szkoła Podstawowa nr 163
Osiecka 28/32
nr tel. 22 277 14 42

w okresie od 30.07.2018 r. do 31.08.2018 r.

Szkoła Podstawowa nr 60
Zbaraska 3
nr tel. 22 810 28 82

w okresie od 30.07.2018 r. do 10.08.2018 r.

Szkoła Podstawowa nr 375
gen. R. Abrahama 10
nr tel. 22 671 08 42

w okresie od 13.08.2018 r. do 31.08.2018 r.

Szkoła Podstawowa nr 373
Angorska 2
nr tel. 22 617 57 24

Szkoła Podstawowa nr 397
Afrykańska 11
nr tel. 22 617 68 03

w okresie od 20.08.2018 r. do 31.08.2018 r.

Szkoła Podstawowa nr 163
Osiecka 28/32
nr tel. 22 277 14 42

Rozmiar tekstu
Kontrast
%d bloggers like this: